Product image media
Product image media

Digital markedsføring under GDPR

6.500,00 kr

På kurset vil du få viden og praktiske tips om mulighederne og faldgruberne ved markedsføringskampagner og behandling af personoplysninger til markedsføringsformål. Du vil få en praktisk indføring i de vigtigste regler i markedsføringsloven ved brug af de mest anvendte platforme og teknologier.

Kurset henvender sig til personer, der arbejder med markedsføring, herunder markedsføringschefer og -ansvarlige, in-house jurister/advokater og andre medarbejdere, der arbejder med markedsføringsværktøjer, markedsføringsret, kundesegmentering eller lignende.

Der er ingen krav til tidligere erfaring eller læsning, selvom det er en fordel at have arbejdet med markedsføring eller have en smule kendskab til de grundlæggende begreber i GDPR.


Ved deltagelse på kurset får du konkret viden om og svar på følgende spørgsmål :  • Hvordan kan min organisation overholde de registreredes rettigheder og anmodninger om f.eks. sletning og indsigt i praksis?
  • Hvordan udarbejder og vedligeholder jeg de nødvendige interne dokumenter såsom politikker, procedurer, fortegnelser og konsekvensanalyser?
  • Hvordan udarbejder jeg nemt og korrekt databehandleraftaler?
  • Hvordan sikrer jeg korrekt kontrol med databehandlere og underdatabehandlere?
  • Hvordan forebygger og håndterer jeg databrud?
  • Andre spørgsmål eller emner fra kursusdeltagerne.


På kurset vil du få adgang til GDPR-systemet, ComplyCloud, ...%%%

... som blandt andet effektiviserer udarbejdelsen af GDPR-dokumenter såsom privatlivspolitikker og databehandleraftaler. Undervejs på kurset vil du få mulighed for i ComplyCloud nemt og effektivt at udarbejde noget af den dokumentation, som I skal bruge for at overholde GDPR. På den måde vil kurset også give dig praktisk indsigt og ruste dig til at arbejde med GDPR til hverdag, og du vil få indblik i, hvordan IT kan understøtte driften af din GDPR-compliance.


Underviseren:
Jakob Krabbe er advokatfuldmægtig i ComplyCloud, som gennem software automatiserer GDPR-compliance. Jakob er specialiseret i databeskyttelsesret samt automatiske afgørelser og kunstig intelligens, og han arbejder til dagligt med at udvikle det juridiske indhold i ComplyClouds software samt at rådgive i GDPR-compliance