Product image media
Product image media

Aros proceslederuddannelse

23.500,00 kr

Aros Proceslederuddannelsen er for dig, der ønsker at blive en kompetent og dynamisk procesleder. Vi tilbyder et dybdegående undervisningsforløb, designet til at give dig værktøjer til at tage hånd om procesudviklinger – og kompetencer til at træde i karakter som proceskonsulent. Du bliver med andre ord i stand til at dominere processerne frem for at blive overrumplet af dem.

 

Dit udbytte af Aros Proceslederuddannelse:

  • Viden om processers mekanik og procesanalyse
  • Struktur og konkrete værktøjer til procesoptimering
  • Kompetencer til at planlægge et udviklingsforløb
  • Håndtering af personlige udfordringer ved daglige forandringer
  • Indsigt i, hvordan effektiv procesledelse skaber udvikling
  • Større gennemslagskraft som proceskonsulent og leder.

 

Procesudvikling er nøglen i en kompleks hverdag

I dag skal de daglige opgaver på arbejdspladsen helst løses så hurtigt som muligt, og løsningerne skal være af så høj kvalitet som muligt – for så få ressourcer som muligt. Nøglen hertil ligger i hverdagens processer. Kan du optimere dine processer og gøre dem fleksible, sparer du ikke bare ressourcer og tid, du bliver også bedre rustet til at ...%%%

... håndtere en kompleks hverdag i udvikling.

 

Effektive processer kan aflæses direkte på bundlinjen                         

En virksomhed eller organisation er lige så (lidt) effektiv som sine processer. Lean, procesoptimering, produktivitet, kundeorientering, kvalitetsledelse, interessenter, matrixorganisering, målstyring og KPI’er … Der er mange metoder og tilgange til at arbejde med processer. Denne uddannelse giver dig et detaljeret indblik i procesledelse og introducerer en holistisk tilgang til en virksomheds eller organisations arbejde med procesledelse eller Business Process Management (BPM). Uddannelsen giver dig desuden en konkret model for, hvordan du kan arbejde struktureret og praktisk med procesledelse, og du får viden om, hvordan processer kan implementeres.

 

Hvem bør deltage på denne uddannelse?

Forløbet er for dig, der leder en proces eller en række opgaver, som du ønsker skal gennemføres bedre, hurtigere eller mere effektivt. Både som leder og medarbejder har du stor gavn af at forstå, hvordan procesoptimering er vejen til en bedre arbejdsproces og hverdag, uanset om du arbejder med produktion eller administrative processer. Du bliver samtidig en dygtig proceskonsulent – trænet i at formidle processer professionelt og overskueligt så dine medarbejdere kan forstå den forandring der finder sted.

 

Uddannelsen i overordnede træk

Uddannelsen i procesledelse strækker sig over 6 uger og består af tre moduler, som hver er af to dages varighed. Efter endt udddannelse modtager du et certifikat. Uddannelsen kombinerer teoretisk viden med praktiske øvelser og cases. Underviseren vil tage højde for netop dine behov og udfordringer i sin tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet.

 

Certifikat

Efter at du har gennemført de tre moduler, vil du nu være i stand til at skabe forretningsmæssige resultater på din arbejdsplads. Straks efter gennemførsel af uddannelsen vil du modtage et diplom på, at du har gennemført Aros Proceslederuddannelsen hos AROS Kurser.’


 

Uddannelsen i procesledelse indeholder tre moduler på hver to dage:   

Modul 1 – Grundlæggende procesforståelse

I første modul arbejder vi med processens grundlæggende væsen og de processer, der træder i kraft, når en proceskomponent ændres. Derudover ser vi også på sammenhængene i en proces, og hvilke principper vi skal arbejde efter for at forbedre processen, herunder LEAN-principper.

Efter Modul 1 vil du også få udleveret bogen “Ledelse af Processer” (2016) skrevet af Claus Toft Friis og Maj Thorup Friis. Bogen giver overblik over de mange procesledelsesværktøjer, du kan arbejde med og giver samtidig konkrete eksempler på fremtidig implementering i din virksomhed. 

 

Modul 2 – Procesoptimering

I andet modul har vi fokus på procesoptimering. Procesoptimering tager udgangspunkt i en procesanalyse, der skal danne beslutningsgrundlaget for ændringerne og justeringerne af processen. En vigtig del af procesoptimeringen er den efterfølgende planlægning, hvor vi ser på, hvordan processen  i praksis  kan ændres. I den forbindelse arbejder vi med visioner for forandring, samt værktøjer der kan identificere reduktion af spild i en proces. 

 

Modul 3 – Procesledelse

Rammen for tredje modul er procesledelse, hvor du får værktøjer til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer ved procesoptimering. Procesledelse er selve grundlaget for, hvor du får involveret andre i dine forandringsprocesser, så I sammen kan skabe endnu større forbedringer. Du lærer desuden at takle situationer, hvor udviklingen ikke går helt som planlagt eller måske går helt i stå, og du får forskellige redskaber til at genskabe motivation og engagement omkring processen. Du lærer at agere som en kompetent proceskonsulent, der forudser forhindringerne og vender dem til positiv forandring. 

%%%AROS KURSER – Vejen til endnu mere begynder lige her.


Arbejdslivet er langt. Indimellem kræver det, at man tanker op, fornyer sig og nogle gange skifter
spor. Aros styrker netop din personlige udvikling. Vi minder dig om alt det, du allerede kan – og
giver dig næring til at nå nye mål. Personligt og professionelt. Med det samme og på længere sigt.
Kom, vær med og flyt dig. Vejen til endnu mere begynder lige her.

Det meningsfulde arbejdsliv
Aros handler om dig og det meningsfulde arbejdsliv. Vi gør op med samlebåndsuddannelser og tager
udgangspunkt i dine behov, forudsætninger og forventninger. Vores håndplukkede undervisere
har alle bevist deres værd – som fagpersoner og formidlere. Med fokus på praksis er de garantien
for håndgribelig viden, der virker ude i virkeligheden.97,9 procent af kursisterne oplever, at undervisningen bliver målrettet netop deres behov. Derfor
er vi ret sikre på din tilfredshed og værdien på dit CV. Det er værktøjer til hverdagen og vitaminer
til dit arbejdsliv. Til alt det, du vil – fra nu af.Læring i optimale omgivelser
Rammerne betyder nu engang noget for læringen, og vi gør os umage for at sikre optimale omgivelser.
I Aarhus afholder vi åbne kurser og uddannelsesforløb på det femstjernede Radisson Blu
Scandinavia Hotel – og i København i vores egne undervisningslokaler nær Amalienborg samt på det femstjernede hotel Marriott på Kalvebod Brygge.

Er I flere medarbejdere fra samme virksomhed, der trænger til ny inspiration og et kompetenceløft,
flytter vi gerne undervisningen ud til jer. Kontakt os på tlf. 70 278 279 for yderligere information
eller et konkret tilbud.