Product image media
Product image media

Jungiansk Typeindeks (JTI)

21.300,00 kr

Formålet med Jungiansk Typeindeks


Jungiansk Typeindeks, også kaldet JTI, er et profilværktøj, der kan bruges til at kortlægge, hvilken personlighedstype man har som menneske. JTI beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges konstruktivt såvel individuelt som i grupper.


Kortlægning af ens JTI-profil er i virksomhedssammenhængen både et brugbart værktøj for den enkelte medarbejder og for hele arbejdspladsen. JTI er ikke-evaluerende. Der er ikke nogen profil eller personlighedstype, der er bedre end de andre. Fokus er udelukkende på, hvordan forskelligheden skaber synergi, og hvordan man bruger diversiteten konstruktivt.


På certificeringskurset bliver du både indført i den bagvedliggende teori og klædt på til at introducere og bruge JTI i hverdagen. Du får den grundlæggende teoretiske viden om og forståelse af Jungs typologi samt viden om, hvordan du anvender JTI som udviklingsværktøj.


 

Gør forskelle til fordele – øget forståelse, bedre samarbejde, bedre resultater


Har du fokus på at optimere relationerne og samarbejdet i din virksomhed? Både det der allerede fungerer, men særligt det der kunne være bedre? Så er udviklingsværktøjet JTI måske noget for dig og din ...%%%

... virksomhed.


JTI giver virksomheden et fælles sprog. Det skaber en indsigt, der giver ledere og medarbejdere en forståelse for sig selv og sine kollegaer. Som værktøj er JTI et middel til styrke trivsel og i sidste ende til at skabe bedre resultater.


Hver eneste medarbejder har sin egen særlige betydning i organisationen, og derfor er alle medarbejdere vigtige for at skabe et godt resultat.


Jungiansk Typeindeks giver et godt afsæt i arbejdet med personlig udvikling, ledertræning og -udvikling, teambuilding, konfliktløsning, forandringsprocesser og lignende udviklingsprocesser.


 

Hvordan får jeg adgang til JTI?


Det er en forudsætning for deltagelse i certificeringskurset, at du forinden har gennemført og bestået kurset Erhvervsrettet Testning hos CfL eller har modtaget tilsvarende undervisning et andet sted og har dokumentation herfor.


Selve certificeringskurset i Jungiansk Typeindeks er bygget op som blended learning og består af hjemmearbejde samt tre moduler, som hver består af 1 fysisk kursusdag.


 

Hvem kan anvende JTI, og hvornår anvendes testen?


Certificeringskurset og testen henvender sig til alle personer eller HR-professionelle, som arbejder med:


•    Udviklingsprocesser
•    Personlig udvikling
•    Lederudvikling
•    Konflikthåndtering
•    Teambuilding og interpersonelle relationer
•    Forandringsprocesser
•    Karriererådgivning
•    Kommunikation

%%%fL står for Center for Ledelse. Vi er et ledelseshus, og det betyder, at vi udbyder det fulde spektrum af ydelser, der skal til for at udvikle ledere og organisationer. Nu og i fremtiden.

CfLs formål er at løfte ledelseskvaliteten i Danmark, og det unikke ved CfL er, at vi er ejet medlemmerne. Alle virksomheder - private såvel som offentlige - kan blive medlem.

CfL er en non-profit organisation. Som medlem bliver din organisation en del af CfL-Community, der udgør kernen i CfL.