Product image media
Product image media

Leading SAFe®

10.990,00 kr

Beskrivelse


Bliv certificeret agil transformationsagent som SAFe Agilist (SA) - Scaled Agile Framework.


SAFe er en måde at skalere agil udvikling i organisationer hvor 50-1000 udviklere skal arbejde på samme system.


SAFe udnytter XP, Lean og Agile principper på tværs af teams ved at skabe kendte rammer, synlighed, overblik og synkronisering. Her arbejdes med best practice fra øverste ledelse og ud i de enkelte teams og fra idé til produktion.

Deltagere


Kurset henvender sig til ledere, managers, projektledere, product owners, scrum masters og agile coaches.

Forudsætninger


Det er ikke nødvendigt at forberede sig inden kurset, dog forventes det, at man har kendskab til SCRUM/agil udvikling og basalt kendskab til Kanban.

Form


Materialer, slides, hjemmeside og eksamen er på engelsk. Undervisningen vil foregå på dansk.


Alle materialerne udleveres på kurset.

Certificering


Certificeringen gennemføres online og på egen hånd indenfor 30 dage efter kurset. Først skal man bestå en prøveeksamen, som giver et indblik i eksamensformatet. Denne prøveeksamen kan gentages indtil bestået.


Selve eksamen består af 45 ...%%%

... spørgsmål og man har 90 min. til besvarelsen. Man skal opnå 34 rigtige ud af 45 (76%) for at bestå.
Re-eksamen koster $50.


Certificeringen udløber et år efter beståelsesdagen. Det koster ca. $100 at forny certificeringen.

Varighed


2 dage

Tid


Kurset er et dagkursus med undervisning fra kl. 9.00 – 17.00 begge dage.