Product image media
Product image media

Retorik for ledere - forandringskommunikation

0,00 kr


Lederens opgave er at skabe forbedringer gennem andres indsats. Det kræver veludviklede færdigheder i kommunikation. I dette kursusforløb fylder vi jeres værktøjskasse op med de retoriske og psykologiske færdigheder, lederen har brug for, når forandringer skal føres ud i livet. Udbyttet vil være en ledergruppe, som kan skabe konsensus og motivation i svære forandringsprocesser.


 

Underviserne


Kaare Thomsen er specialist i den strategiske dialog og har undervist ledere i retorik i 20 år. Han arbejder bl.a. som personlig konsulent for ledere, der er kommet i modvind, og han er kendt for en række teorier og modeller, der styrker personlig kommunikation.


Michael Sjøberg er specialist i adfærd og kropssprog. Han er cand.scient.pol og tidligere officer med specialuddannelse fra Scotland Yard i krisekommunikation, afhøring og nonverbale signaler. Michael arbejder med ledelsesrådgivning i en lang række offentlige og private virksomheder.


 

Målgruppe


Målgruppen er mellem- og topledere. Opgaven er typisk at føre ideer ud i livet, virkeliggøre visioner og få et team eller en afdeling til at finde fælles motivation og samarbejde optimalt.


 

Udbytte for deltagerne

...%%%

...
Udbyttet er både et mindset og en konkret værktøjskasse. Deltagerne får testet deres kommunikationsfærdigheder af og får helt nye værktøjer til at motivere, argumentere, fremlægge og samtale overbevisende. Samtidig etableres et nyt "sprog" om kommunikation, som gør, at man efter uddannelsen eller workshoppen kan udvikle sig videre enkeltvis eller i par eller grupper. 


 

Udbytte for virksomheden


Ledernes evne til at føre forandringer ud i livet hænger sammen med deres evne til at formidle motivation og ejerskab, samt skabe fælles forståelse for specifikke mål og værdier. Styrkede evner i denne form for kommunikation omsættes derfor i hurtigere og bedre resultater og forøget lønsomhed.


 

Indhold og form


Kurset, workshoppen eller foredraget vil være tilpasset jeres behov og ønsker. Derfor holder vi helst et møde med jer forud for workshoppen, hvor vi aftaler formål og indhold. For at styrke udbyttet af undervisningen, udføres først en foranalyse i samarbejde med jer, og herefter bliver undervisningen planlagt.


Nedenstående er eksempler på emner, vi kan arbejde med - ikke en agenda for kurset. 


 

 • Autenticitet og lederskab - at forholde sig til sig selv - at træde i karakter som leder og forandringsagent
 • Virksomhedens værdier som integreret del af dit lederskab - hvordan og hvorfor?
 • Sådan fremlægger du budskaber, så de motiverer og inspirerer
 • Argumentationsteknik - brug argumenttyperne rigtigt, og forudse dine argumenters effekt
 • Motivation og hvordan du arbejder med at flytte, forstørre eller formindske et emotionelt fokus
 • Adfærdsdesign og nudging: Er det rimeligt at udnytte ubevidste faktorer - og hvordan gøres det i praksis?
 • Lederens samtaleteknik og forhandlinger - omfang efter aftale: skematisk forberedelse af samtaler, lytteteknikker, opsummering, spørgeteknik, emotionel ligeværdighed, indvendingshåndtering m.m.
 • Lær at aflæse modparterne - se på kropssprog og signaler, hvordan det går med din ledelse
 • Kommunikation på flere niveauer - opad, nedad og til siden
 • Den retoriske situation, og målgruppens og kontekstens betydning
 • Lær at håndtere modstand konstruktivt, og arbejd konstruktivt med indvendinger og modstand
 • Feedback og feedbackkultur
 • Den skriftlige ledelseskommunikation
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.