Product image media
Product image media

Den vanskelige samtale - kursus i svære samtaler

0,00 kr

Få værktøjer til at komme konstruktivt omkring svære emner


 


Som leder har du opgaven at gennemføre samtaler, der ikke altid er lette at gå til. Hvis du helst ville udskyde eller undgå disse situationer, er dette kursus noget for dig. Her får du nemlig en ny værktøjskasse, der giver dig resurser til at gøre det rigtigt og i tide. Samtalerne kan handle om roller, feedback, irettesættelse, trivsel, konflikter, opgaver og meget andet. Efter kursus vil du føle dig godt rustet til at gå i gang, og du vil kunne glæde dig over, at dine samtaler ender med et positivt resultat.


 

Underviseren: Kaare Thomsen


Kaare Thomsen er specialiseret i samtalens psykologi og har undervist i assertiv kommunikation i over 20 år. Han har en universitetsbaggrund i sprog, retorik og psykologi og er desuden kognitiv coach og konfliktmægler.


 

Udbytte for deltageren


Med en styrket tilgang til samtalerne forhøjer du kvaliteten af hele din ledelse. Du bliver set som en leder, der tager sin opgave alvorligt og tager ...%%%

... ansvar, og det vil øge tilliden til dig.


 

Udbytte for virksomheden


Når lederen træder i karakter og er tydelig i sin ledelse, også i de svære situationer, påvirker det hele afdelingen positivt. Det øger trivsel og motivation i gruppen, at lederen formår at kommunikere empatisk og forståeligt med hver enkelt medarbejder, når det kræves.


 

Målgruppe for kurset Den vanskelige samtale


 


Målgruppen for kurset Den vanskelige samtale er ledere på alle niveauer.


 

Form og indhold


Kurset vil være designet til jeres gruppe. Undervisningen er som regel fordelt på 50% teori og 50% øvelser, hvilket efter vores erfaringer giver den mest effektive læring. Indholdet kan være sammensæt af disse emner:


 

  • Den faglige og mentale forberedelse af samtaler
  • Sådan indleder du, så samtalen kommer rigtigt fra start
  • Find balancen mellem ligeværdighed og autoritet
  • Lær at formulere en konstruktiv feedback, også når din kritik er alvorlig
  • Respektfuld og effektiv spørgeteknik
  • Den aktive lytning med spørgeteknik og opsummering
  • Kunsten at afbryde, når det er nødvendigt
  • Hold fast i fokus, men giv plads til følelser
  • Håndtering af negative reaktioner - konfliktdæmpende sprog
  • Afslutning af samtalen - sådan sørger du for, at samtalen ender godt
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.