Product image media
Product image media

C# udvidet kursus

10.000,00 kr

Vil du være skarpere til Visual Studio og C#? Sådan for alvor. Dette C# udvidede kursus bringer dig niveauer op. Efter kurset vil du arbejde mere effektivt og produktivt, qua en dybere forståelse for C#'s anvendelse og anvendelsen af frameworks i .NET.

Målgruppe

Er til dig, der skal udvikle C# applikationer på .NET-platformen i Visual Studio er lave til dig, der ønsker at komme videre i din anvendelse af Visual Studio og C#.

Forudsætninger

Det forventes, at du har erfaring med programmering svarende til vores C# grundlæggende kursus, eller har en tilsvarende viden.

Kursusmål

Efter C# udvidet kurset har du en viden, kompetence og forståelse for:

 • Type System i .NET
 • Nullable
 • Type inference
 • Anonymous Types
 • Well-formed Classes
 • Operator Overload
 • Interfaces
 • Delegates og Events (Delegate, Func, Action og Predicate)
 • Extension Methods
 • LINQ
 • IEnumerable / IQueryable
 • Lambda Expressions
 • Garbage Collection
 • Destructors
 • IDisposable
 • Generics


Kursusindhold


Udvidet C#

 • Typersystemet i .NET
 • Nullable types
 • Afledte typer
 • Anonyme typer
 • Well-formed classes
 • Operator overload


Interfaces ...%%%

...

 • Hvorfor anvende interfaces
 • Implicit og eksplicit implementering
 • Interfaces som parameter- og returtype


Delegates

 • Erklæringer
 • Anvendelser
 • Multicast-delegates
 • Eventsystemet i .NET
 • Anonyme metoder
 • Lambda udtryk
 • Action, Func og Predicate


Extension-metoder

 • Baggrund for extension-metoder
 • Syntaks
 • Anvendelse


LINQ

 • Baggrund
 • Syntaks (Query syntax / method syntax)
 • Anvendelse


Garbage Collection

 • Garbage Collection i .NET
 • Destructor
 • Dispose / IDisposable


Generics i .NET

 • Syntaks
 • Generic klasser
 • Generic metoder
 • Generic interfaces
 • Constrains