Product image media
Product image media

ITIL® Foundation

6.850,00 kr

Beskrivelse


OBS: Kursusmateriale er inkluderet i kursusprisen, og tilkøb af tilhørende eksamen er obligatorisk til dette kursus. Foundation er grundkurset, som dækker alle IT Service Management-discipliner på tværs af IT-afdelingen. Kurset giver en generel viden om ITIL® Best Practice og IT Service Management-livscyklussen. Kurset henvender sig til IT-professionelle, ledere og forretningsprocesejere, som:

  • skal have en grundlæggende forståelse af ITIL® framework
  • skal vide, hvordan det kan bruges til at forbedre kvaliteten på IT Service Management i organisationen
  • skal medvirke til den løbende forbedring i en organisation, der arbejder med ITIL® Deltagerne kan ikke forvente at kunne implementere ITIL® på baggrund af dette kursus uden yderligere vejledning eller mere dybdegående kurser.

Indhold


Deltagere bliver i stand til at:

  • Definere service og forstå og forklare Service Management-konceptet
  • Forstå Service Lifecycle og forklare mål og forretningsværdi for hver fase i livscyklussen
  • Definere og redegøre for Service Management konceptets nøglebegreber, hovedprincipper, modeller og diskutere nogle af de modsatrettede kræfter indenfor Service Management
  • Redegøre for bl.a. mål, omfang og roller i de 5 hovedprocesser og mål, koncepter og roller i 15 af de resterende processer.
  • Forklare Service Deskens rolle og mål m.m. og beskrive sammenfaldet med tre andre funktioner.
  • Redegøre for og forstå nogle af Service Managemen- rollernes ansvar samt at genkende resterende roller beskrevet andre steder.
  • Beskrive nogle generiske krav til en integreret Service Management teknologi Superusers benytter sig af en kursuspartner, Westergaard A/S, der er akkrediteret af PeopleCert til at udbyde dette kursus. ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. OBS: Kursusdatoer for Hillerød afholdes i København.