Product image media
Product image media

Crystal Reports, Report Design I

13.200,00 kr

Beskrivelse


På kurset lærer man en struktureret måde at opbygge og ændre i eksisterende rapporter. Nogle af emnerne inkluderer at planlægge en rapport, at skabe en basisrapport, kriterier på data, sortering, gruppering og summering, lave grafer, samt formler såsom basisberegninger.

Indhold


Planlægning af en rapport

 • Databasekoncepter, Planlæg prototype Opbygge rapporter
 • Skabe forbindelse til datakilde, Tilføje tabeller, Rapportdesigner-brugergrænsefladen, Indsættelse af objekter, Vis udskrift, Gem rapport … Dataudvælgelse (Select Expert)
 • Select Expert, Kriterier til udvælgelse af poster, 'Saved data', 'Refresh Data', Brug af dataudvælgelse … Systematisering af data
 • Sortering, Datagruppering, Del-/mellemberegn. Formatering af rapport
 • Grafikelementer, Avanceret brug af Tekstobjekter, Specialformatering, Specialfelter … Formler
 • Hvad er Formula Workshop, Boolske formler, If-Then-Else formler, Datoberegn. … Running Totals
 • Betingede beregninger Sektionsformatering
 • Formatering af sektioner, Opsummerende rap. Betinget rapportering
 • Fremhæve trends, Betinget format. af data Alarmer Alerts
 • Automatisk besked ved bestemte hændelser Grafer
 • Grafer, Graf Skabeloner Distribution af rapporter
 • Eksport af rapport, Rapportdefinition Cross-Tabs Krydstabeller
 • Vise data i tabelform, Tilpasse, Vise på graf Kort
 • Vise geogr. rel. inf. på (land)-kort Appendiks med Linking