Product image media
Product image media

SharePoint workflow med Visio og SharePoint Designer

7.900,00 kr

Beskrivelse


Kurset henvender sig til medarbejdere, som er ansvarlige for arbejdsprocesser, der skal digitaliseres, herunder at definere og opbygge deres egne SharePoint Workflows. Kurset forudsætter, at du har kendskab til SharePoint. På kurset lærer du selv at kunne designe og konfigurere SharePoint Workflows, som kan understøtte og automatisere arbejdsgange med SharePoint Designer og Visio.

Indhold


Introduktion til workflows

 • Terminologi og teknikken bag workflows
 • Workflows' virkemåde i SharePoint
 • Introduktion til SharePoint Opbygning af workflows vha. SharePoint Designer
 • Introduktion til SharePoint Designer -- hvor der fokuseres på de nye muligheder i opbygningen af workflows i SharePoint Designer, især de forbedringer, der gør det lettere og hurtigere at arbejde med workflows Generelt
 • Steps
 • Actions
 • Variabelhåndtering
 • Kalkulation
 • Meddelelser
 • List Actions
 • Betingelser
 • Loops
 • Publisering
 • Initiering Typer af Workflow
 • Reusable Workflow
 • Site Colums og Content Types
 • Site Workflow
 • List-workflow Opbygning af workflows med Visio
 • Introduktion til Visio, der giver mulighed for grafisk design af workflows og for at importere disse i SharePoint Designer. Med Visio kan man flytte arbejdet med at udforme workflows fra specialiserede it-medarbejdere til den mere forretningsorienterede del af organisationen, hvor det oftest hører hjemme.
 • Navigation
 • Båndet
 • Generelle features Workflow med Visio
 • Opbygning af Workflow-diagram
 • De forskellige komponenter
 • Best Practise for opbygning
 • Generelle regler
 • Import/eksport fra SharePoint Designer