Product image media
Product image media

Windows Server 2016 – Active Directory Grundkursus

8.800,00 kr

Beskrivelse


Vi anbefaler, at man i stedet for dette kursus overvejer disse to kurser:

 • SU-560 Windows Server 2019 - Drift og Support
 • SU-565 Windows Server 2019 - Upgrade & New Features Kurset giver dig den nødvendige viden og færdigheder inden for nedenstående områder af Windows Server 2016. Du bliver fx i stand til:
 • At installere og konfigurere domain controllers.
 • At håndtere objekter i AD DS vha. grafiske værktøjer og Windows PowerShell.
 • At implementere AD DS i komplekse miljøer.
 • At implementere AD DS sites samt konfigurere og håndtere replication.
 • At implementere og håndtere Group Policy Objects (GPOs).
 • At håndtere user settings vha. GPOs.

Indhold


Installing and configuring DCs

 • This module describes features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs.
 • Lessons
 • Overview of AD DS
 • Overview of AD DS DCs
 • Deploying DCs
 • Lab : Deploying and administering AD DS
 • Deploying AD DS
 • Deploying a DC by performing DC cloning
 • Administering AD DS by using Active Directory Administrative Center Managing objects in AD DS
 • This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.
 • Lessons
 • Managing user accounts
 • Managing groups in AD DS
 • Managing computer accounts
 • Using Windows PowerShell for AD DS administration
 • Implementing and managing organizational units
 • Lab : Deploying and administering AD DS
 • Creating and configuring user accounts in AD DS
 • Creating and configuring groups in AD DS
 • Managing computer objects in AD DS
 • Lab : Administering AD DS
 • Delegating administration for a branch office
 • Creating user accounts and groups by using Windows PowerShell Advanced AD DS infrastructure management
 • This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.
 • Lessons
 • Overview of advanced AD DS deployments
 • Deploying a distributed AD DS environment
 • Configuring AD DS trusts
 • Lab : Domain and trust management in AD DS
 • Implementing child domains in AD DS
 • Implementing forest trusts Implementing and administering AD DS sites and replication
 • This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.
 • Lessons
 • Overview of AD DS replication
 • Configuring AD DS sites
 • Configuring and monitoring AD DS replication
 • Lab : Managing and implementing AD DS sites and replication
 • Modifying the default site
 • Creating additional sites and subnets
 • Configuring AD DS replication
 • Monitoring and troubleshooting AD DS replication Implementing Group Policy
 • This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.
 • Lessons
 • Introducing Group Policy
 • Implementing and administering GPOs
 • Group Policy scope and Group Policy processing
 • Troubleshooting the application of GPOs
 • Lab : Implementing a Group Policy infrastructure
 • Creating and configuring GPOs
 • Managing GPO scope
 • Lab : Troubleshooting a Group Policy infrastructure
 • Verify GPO application
 • Troubleshooting GPOs Managing user settings with GPOs
 • This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.
 • Lessons
 • Implementing administrative templates
 • Configuring Folder Redirection and scripts
 • Configuring Group Policy preferences
 • Lab : Managing user settings with GPOs
 • Using administrative templates to manage user settings
 • Implement settings by using Group Policy preferences
 • Configuring Folder Redirection
 • Planning Group Policy (optional)