Product image media
Product image media

Rapport Design med MS Report Builder

12.600,00 kr

Beskrivelse


Dette 3-dages kursus er tiltænkt personer, som enten vil opbygge nye eller vedligeholde eksisterende rapporter. Kurset introducerer de basale rapportelementer samt formidler praktiske tips til såvel gode grafiske layouts som kendte faldgruber. Kurset formidler en struktureret metode til at oprette nye eller ændre i eksisterende rapporter. Planlægning af en rapport; hvilke informationer ønskes præsenteret, herunder det grafiske design (placering, størrelse m.v.). Datagrundlaget fastlægges; datakilder og datasæt. Gøre rapporter dynamiske (brugerinput via parametre). Beregninger på datasæt-gruppering, summering , regneudtryk). Dataområder: Hver type gennemgås grundigt med eksempler -- herunder faldgruber ved anvendelse. De enkelte dataområder og forholdet til de underliggende datakilder gennemgås. Datavisualiseringer: De mest anvendte typer gennemgås -- herunder klassiske anvendelser til f.eks. KPI. Fordele og ulemper ved de enkelte typer diagrammer, målere og indikatorer -- samt hvordan de konfigureres. Endelig skitseres, hvordan rapporter kan kalde nye rapporter. Kurset er udformet ud fra konsulenterfaring med at opbygge og vedligeholde rapporter, og gennem hele materialet er vægten lagt på gennemprøvede tips for kendte problematikker. Der indgår mange øvelser, som belyser indholdet.

Indhold


Introduktion til brugergrænseflade Grundbegreber

 • Datakilde
 • Datasæt
 • Dataområde Datasæt
 • Udvælge data fra datakilden: Tabeller, views, stored procedures
 • Faste filtre: Undlad at trække alle data fra kilden
 • Dynamiske filtre: Bruger vælger data ved kørsel af rapport Data-områder
 • Tabel: Præsentere data i rækker, inklusive hierarkier
 • Matrix: Præsentere information som ”Pivot-tabel”
 • Liste: ”Frihåndsvisning” ( f.eks brevhoveder )
 • Skjule/vise underliggende data i hierarkier ( ”Åbne/lukke detaildata” , ”Drill down” ) Diagrammer
 • Søjle- , Lagkage- og Kurve-diagram
 • Konfiguration ( Udvælge/filtrere/beregne diagramdata , Kategorier , Serier )
 • Layout ( Titler, akser , farver , sortering )
 • Fordele og ulemper ved de enkelte typer ( ”Hvornår anvendes de?” ) Målere og Indikatorer
 • Målere - konfiguration; Type , interval, skala, farve ( ”Hvor tæt er vi på målet?” )
 • Indikatorer - konfiguration; Type, intervalskæring , farve ( f.eks ”Trafiklys” )
 • Fordele og ulemper Grupper
 • Hierarkier - rækkefølgen data håndteres i
 • Aggregering af data ( F.eks Sum - antal - minimum - gennemsnit )
 • Manglende gruppefod/hoved
 • Interaktiv sortering
 • Sideskift - uden at opsplitte grupper
 • Gentagne kolonne overskrifter - også ved rulning
 • Dokumentvisning ( grafisk indholdsoversigt med navigation ) Formatering
 • Rapportegenskaber - størrelse , margener , orientering ( liggende / stående )
 • Sprog , datoformat , valutasymbol , decimalseparator
 • Baggrundsfarve , skriftfarve , skrifttype , skriftstørrelse , centrering , rammer Udtryk
 • Syntax ( hvor skrives et Udtryk )
 • Udtryk dialog boksen
 • Regler for navngivning af elementerne i rapporten
 • Indbyggede Funktioner
 • Tips til RunningValue og IsNothing Parametre
 • I Datasæt ( dynamiske filtre )
 • I Dataområde ( dynamiske filtre )
 • Dynamisk formatering ( F.eks: Negative værdier med rød tekst ) Filtrering
 • Filter i Datasæt ( opnå performance )
 • Filter i Dataområde ( genbrug data flere gange i rapporten ) Sortering
 • Med / uden hierarkier Eksport
 • Excel , Word , PDF
 • Udskriftslayout - match af digitale rapport med endelige udskrift Handlinger
 • Åbn ny rapport ( overføre data til ny rapport )
 • Åbn webside
 • Gå til bogmærke i rapporten Publicering
 • Publicering på webside
 • Publicering af Rapportdele