Product image media
Product image media

Kotlin Programmering Grundlæggende

14.400,00 kr

Beskrivelse


Kurset giver et overblik over Kotlin-sproget, herunder en introduktion til objektorienteret teknologi og muligheder. Deltagerne får på kurset lejlighed til at udvikle konkrete Kotlin-programmer med grafiske brugergrænseflader, tråde, databaser og netværk. Der udvikles programmer med anvendelse af polymorfi med henblik på forenkling af design og vedligehold. Kurset er bl.a. relevant for Java-programmører, som skal i gang med at opgradere og arbejde med Kotlin.

Indhold

 • Introduktion til Kotlin
 • Kotlin overfor Java - forskelle og ligheder, hvorfor Kotlin?
 • Udviklingsværktøjer og compilere - hvordan kommer man i gang?
 • Det første, karakteristiske Kotlin program
 • Kotlin variable og typer
 • Immutable versus mutable variable
 • Indbyggede datatyper
 • Null-problematikken - hvordan undgås NullPointerExceptions og programnedbrud ?
 • Indbyggede container-klasser og generics
 • Flow-konstruktioner
 • Betinget afvikling som expressions
 • Løkke-konstruktioner
 • Funktioner og parametre
 • Exception-håndtering
 • Beskrivelse af klasser og objekter
 • Strukturen af klasser generelt
 • Begrebsklasser og data-klasser
 • Primary- og secondary constructors
 • Visibiltyregler - public, private, protected og internal
 • Instans-variable overfor properties
 • Null-problematikken i OOP programmer - Elvis-operatoren
 • Klasser versus interfaces
 • Nedarvning - open og sealed classes
 • Nedarvning af metoder og properties
 • Operator-overload
 • Anonyme funktioner og lambda-expressions
 • Kotlin og databaser
 • Kotlinn og JDBC
 • Insert/updates via SQL
 • Metadata
 • Multithreading
 • Den simple tråd
 • Basal process-synkronisering, låsning
 • Tidsubestemt wait/notify mekanismen
 • Tråd-prioriteter
 • Interoperabilitet med Java
 • Hvordan udnyttes Javas allerede eksisterende klasse-bibliotek?
 • Hvordan mappes mellem Kotlin og Java?
 • Kotlin og Android/Fluid
 • Hvordan ser Kotlin ud i Android-iklædning?
 • Hvordan kommer jeg videre i Kotlin-verdenen?