Product image media
Product image media

PostgreSQL Programmering

13.200,00 kr

Beskrivelse


Kurset introducerer de mest efterspurgte dele af PL/pgSQL, som ikke ligger i Standard SQL. Disse dele er nødvendige i den daglige drift. PostgreSQL SQL-dialekten hedder PL/pgSQL og benyttes i PostgreSQL-serveren. Dialekten indeholder både elementer fra Standard SQL samt udvidelser til standarden, som er specifikke for PostgreSQL. For at arbejde med en PostgreSQL-server er det vigtigt at vide, hvordan databaseserveren arbejder med forskellige objekter. På kurset vil der først blive gennemgået variabler, hvorefter procedurer og funktioner vil blive gennemgået. Logikstyringsfunktioner såsom If- og Loop-konstruktioner vil blive gennemgået, samt hvordan tid og datoer bliver håndteret.

Indhold


Skalare Variable

 • Erklære skalare variable - fordele og begrænsninger
 • Scope for skalar variabel
 • Befolke og beregne vha. skalare variable Midlertidige tabeller (temporære tabeller)
 • Oprette midlertidige tabeller
 • Scope for Midlertidig Tabel
 • Befolke, ændre i samt beregne vha. Midlertidige tabeller
 • Hvornår vælge Tabel-variabel vs. Midlertidig Tabel ? Arbejde med Dato/Tid
 • Dato/Tid-datatyper - forskelle og fordele
 • Sikre at Dato/Tid altid læses korrekt ved input
 • Konvertere output af Dato/Tid
 • De indbyggede Dato/Tid-funktioner
 • Beregninger på Dato/Tid - mange øvelser her ! Flow Control kommandoer
 • IF - THEN - ELSE-kommandoen
 • IF EXISTS-kommandoen
 • WHILE-løkker Views
 • Argumenterne for at benytte Views
 • Begrænsningerne ved Views Stored Procedures
 • Hvad består en Procedure af - egenskaber og definition
 • Scope for Procedure - hvordan afsluttes den ?
 • Kald af Procedure - syntax og best practices
 • Input-parametre
 • Resultatsæt fra Procedurer
 • Output-parametre
 • Return Values
 • Vigtigt: Hvordan arbejde videre med de tre typer output fra Procedurer
 • System Stored Procedures User-defined functions ( UDF )
 • Hvad består en UDF af - egenskaber og definition
 • Scope for UDF - hvordan afsluttes funktionen ?
 • Kald af UDF - syntax og best practices
 • Input-parametre