Product image media
Product image media

Go Programmering

13.200,00 kr

Beskrivelse


Vi giver en gennemgang af sproget Go. Kurset har til formål at give deltagere forståelse af, hvordan man benytter Go til at udvikle programmer, der fokuserer på effektivitet og sikkerhed i håndteringen af memory. Vi udvikler mindre moduler, der hver især illustrerer de mange styrker i Go, og samler undervejs disse til en brugbar applikation. Hvordan styres et projekt med flere moduler? Hvordan struktureres programmer med flere tråde når korrekthed skal bevares?

Indhold


Grundlæggende om sproget Go:

 • Variable og konstanter
 • Datatyper
 • Arrays og slices
 • Pointere og memory-tilgang
 • Structs og pseudo-OOP
 • Concurrency, go routine, mutex’es
 • Håndtering af databaser
 • Grundlæggende client/server programmering
 • Indlæsning og udskrivning Programstruktur:
 • Betingelser og løkker
 • Funktioner og lambdas
 • Rekursion
 • Modularitet og namespaces