Product image media
Product image media

F# Programmering

13.200,00 kr

Beskrivelse


Kurset henvender sig til erfarne udviklere, der allerede har programmeringserfaring i C, C++, Visual Basic eller Java, og som forstår begreberne fra den objektorienterede programmering. Vi behandler F#-begreber som typer, funktioner, multi threading, program flow, events/callbacks og exception handling. Derudover arbejdes med håndtering af funktioner, lister og andre funktionelle byggeklodser. Der bliver behandlet muligheden for at udvide F# med elementer skrevet i andre .NET-sprog, samt at bruge F# til at udvide et nuværende .NET-program. Derudover vil der blive behandlet klasser/objekter inkl. lifecycle samt fejlfinding og validering af input-data og datahåndtering inklusive anvendelse af query statements i F#.

Indhold


Introduktion til funktionel programmering Type systemet i F# Funktioner i F#

 • pattern matching
 • unions
 • records
 • sekvenser
 • lazy evaluring Imperitiv programmering i F#
 • Units of measure
 • Arrays
 • mutable collections
 • loops
 • exceptions Objekt oritenteret programmering i F# inkl. Events og operator overloadning .NET programmering med F#
 • typer i .NET
 • brug typer fra .NET
 • udvid .NET klasser Anvendt funktionel programmering
 • Lister
 • Moduler
 • hale-kald
 • brug funktioner som input og currying
 • funktionelle datastrukturer Async og parallel programmering i F# Scripting i F# herunder automatisering af Office Data processering
 • Mapreduce
 • Compiler skrivning (DSL) Udvidelse af F# og Reflection i F#