Product image media
Product image media

Introduktion til Databaser

13.200,00 kr

Beskrivelse


På dette kursus får du viden om og forståelse af:

 • Vigtige og centrale databasebegreber
 • Databasesprog i forbindelse med databasedesign
 • Datamodellerings-teknikker
 • Normaliserings- og denormaliserings-teknikker
 • Relationstyper og indvirkningen på databasedesign
 • Indvirkningen af databasedesign på performance
 • Ofte anvendte databaseobjekter Kurset er en god introduktion til databasedesign, og skaber et godt fundament for at arbejde med databaser. Det gælder hvad enten du skal designe nye databaser, eller lave udtræk fra eksisterende databaser. Kurset henvender sig til kursister, som ønsker:
 • At kunne 'læse og forstå' et eksisterende tabeldesign.
 • At bygge bro, formidle kendskab mellem forretningen og teknikerne, som arbejder med virksomhedens data.
 • At opbygge databaser fra bunden af. Kurset er databaseserver-uafhængigt og den indhøstede viden og færdigheder kan anvendes på fx Microsoft SQL Server, Oracle, IBM DB2, MySQL, MariaDB og PostgreSQL.

Indhold


Introduktion til databaser

 • Introduktion til relationsdatabaser
 • Andre typer af database
 • Dataanalyse
 • Database sprog Data modellering
 • ANSI/SPARC databasemodel
 • Entity relationship
 • Attributter og deres anvendelse som nøgler Normalisering
 • Hvorfor normalisere data?
 • Normaliseringsbegreber
 • Niveauer af normalisering
 • Denormalisering
 • Nøgler
 • Primary keys
 • Candidate keys
 • Surrogate keys
 • NULL værdier Relationer
 • Schema mapping
 • Referential integrity
 • Relationships: En-til-mange, en-til-en og mange-til-mange
 • Foreign Keys
 • Cascading Performance
 • Indeksering
 • Query performance
 • Concurrency Database-objekter
 • Tabeller
 • CHECK constraints
 • Views
 • Schemas
 • Stored procedures
 • Andre database-objekter