Product image media
Product image media

PHP Programmering Grundkursus

13.200,00 kr

Beskrivelse


PHP er i dag bedste bud på at være 'Perls efterfølger'. PHP er et WWW-server script-sprog, som skrives direkte i HTML-filerne. Når vi ikke siger CGI her, er det fordi PHP er langt mere end det, man ellers har kunnet igennem CGI. PHP arbejder tæt sammen med web-serveren, og udover en bedre performance giver det adgang til nogle faciliteter i web-serveren -- f.eks. password-restriktion. Vi gennemgår sprogets syntaks, og hvordan man anvender PHP. Under kurset vil vi også komme ind på, hvorledes oplysninger kan hentes fra databaser.

Indhold


Det basale PHP-sprog

 • Vi overfører information mellem klienten og webserveren
 • Samspillet mellem PHP og webserveren Sprog-elementer
 • Hvorledes håndterer PHP variable og typer
 • Omdefinering af typer for variable
 • Simple operatorer -- aritmetiske og logiske
 • Simple kontrol-strukturer (if-else, while, for)
 • PHPs funktions-begreb (Simple funktioner , Parameteroverførsel, Globalisering og scope-overvejelser) Sammensatte datatyper
 • Arrays og deres anvendelse sammen med en webserver
 • Samspil mellem arrays og hash-tabeller Objektorienteret programmering i PHP
 • Klasser og objekter
 • Vi definerer metoder og instans-variable
 • Konstruktører i klasser
 • Nedarvning af klasser Regulære udtryk
 • Vi laver mønstergenkendelse på klientens medbragte data
 • Søg og erstat
 • Gruppering af fundne mønstre
 • Grådige overfor begrænsende søgninger Håndtering af databaser -- mysql
 • Vi skaber kontakt til databasen
 • Simple forspørgsler op imod databasen
 • Behandling af database-cursors Sessions-styring
 • Hvordan bærer webserveren sig ad med at huske ens navn ?
 • cookies