Product image media
Product image media

Objective C Programmering

22.000,00 kr

Beskrivelse


Objective C er nok det objektorienterede programmeringssprog, som har haft størst fokus de senere år. Stort set alle apps skrevet til iPhone og iPad er programmeret i Objective C. Sproget er et medlem af den objektorienterede C-familie lige som fx C++, C# og Java. Kurset giver en god forståelse for Objective C (Obj-C) programmeringssproget. Vi arbejder med Obj-C's brug af objektorienteret teknologi og muligheder. Der udvikles programmer med anvendelse af polymorfi med henblik på forenkling af design og vedligehold. I forbindelse med iOS-kursusserien ( AP-901, AP-902, AP-904 og AP-905) er det en stor fordel at tage dette kursus, hvis man reelt skal i gang med at udvikle iOS-apps. Kurset kan både tages før iOS-kurserne eller undervejs i et iOS-kursusforløb.

Indhold

 • Overblik over Objective C (Obj-C)
 • Klasser, objekter og metoder
 • Datatyper og expressions
 • Loops
 • Betingelser
 • Nedarvning
 • Polymorfisme
 • Dynamisk Typing
 • Dynamisk Binding
 • Categories
 • Protocols
 • Pre Processsor
 • Samspil med C
 • Foundation Framework: Tal, strenge og collections
 • Memory Management og ARC