Product image media
Product image media

UML (Unified Modeling Language)

8.800,00 kr

Beskrivelse


Den objektorienterede tankegang udvider og forbedrer de traditionelle metoder til systemudvikling. Unified Modeling Language (UML) bygger på mange udvikleres praktiske anvendelse af OO-metoder, og som den vigtigste OO-metode danner den grundlag for fremtidens standarder i objektorienteret udvikling. Dette kursus dækker hele udviklingsprocessen og viser, hvordan man kan opbygge en model, som udtrykker og afklarer brugerkrav og fører modellen gennem designfasen og dermed forbereder den til implementering. Kurset indeholder praktiske øvelser -- både individuelle og team-opgaver -- og henvender sig både til udviklere og projektledere.

Indhold

  • Introduktion til UML
  • Objekt-koncepter
  • Use cases
  • Scenarier
  • Aktivitetsdiagrammer
  • Klasser
  • Klasse-relationer
  • Sekvensdiagrammer
  • OO-begreber
  • Tilstandsmaskiner