Product image media
Product image media

UNIX og Linux sed & awk

8.600,00 kr

Beskrivelse


Med UNIX-værktøjerne sed og awk kan man automatisere mange tunge databehandlingsopgaver på et UNIX-system. Stream-editoren sed kan udføre mange foruddefinerede editeringsoperationer på inputdata. Med rapportgeneratoren awk kan man manipulere med data på så mange måder, at kun fantasien sætter grænser. Herudover omtales en række andre og mere specialiserede værktøjer.

Indhold

 • Almindelige og udvidede regulære udtryk.
 • Sed:
 • Grundlæggende og videregående faciliteter gennemgås
 • Metode til test og afvikling af sed scripts - specielt i forb. med behandling af flere filer.
 • Awk:
 • Grundlæggende og videregående faciliteter gennemgås
 • Hele sandheden om feltopdeling
 • Håndtering af multilinie-records
 • Flow-control (programmering i awk)
 • Funktioner i awk
 • Vedligeholdelse af funktionsbibliotek
 • Fejlretning (debugning) af awk-scripts
 • Andre filtrerings- og konverteringsværktøjer: cut, colrm, split, csplit, paste, join, dd, tr.