Product image media
Product image media

Analyzing Big Data with Microsoft R

14.100,00 kr

Beskrivelse


Lær at bruger Microsoft R Server til at analysere store datasæt i Big Data miljøer med Hadoop, Spark cluster, og SQL Server databaser. Efter kurset vil deltageren være i stand til:

 • Forklare hvordan Microsoft R Server og Microsoft R Client arbejder sammen
 • Bruge R-klient med R-server til at udforske store datasæt fra forskellige datagrundlag
 • Visualiser data ved hjælp af grafer og diagrammer
 • Transformere og rengøre store datasæt
 • Implementere muligheder for at splitte analysearbejdet i forskellige parallelle opgaver
 • Bygge og evaluer regressionsmodeller genereret fra store datasæt
 • Oprette og implementer partitioning models genereret fra store datasæt
 • Bruge R i SQL Server og Hadoop miljøer

Indhold


Module 1: Microsoft R Server and R Client

 • Explain how Microsoft R Server and Microsoft R Client work.
 • Lessons
 • What is Microsoft R server
 • Using Microsoft R client
 • The ScaleR functions
 • Lab : Exploring Microsoft R Server and Microsoft R Client
 • Using R client in VSTR and RStudio
 • Exploring ScaleR functions
 • Connecting to a remote server Module 2: Exploring Big Data
 • At the end of this module the student will be able to use R Client with R Server to explore big data held in different data stores.
 • Lessons
 • Understanding ScaleR data sources
 • Reading data into an XDF object
 • Summarizing data in an XDF object
 • Lab : Exploring Big Data
 • Reading a local CSV file into an XDF file
 • Transforming data on input
 • Reading data from SQL Server into an XDF file
 • Generating summaries over the XDF data Module 3: Visualizing Big Data
 • Explain how to visualize data by using graphs and plots.
 • Lessons
 • Visualizing In-memory data
 • Visualizing big data
 • Lab : Visualizing data
 • Using ggplot to create a faceted plot with overlays
 • Using rxlinePlot and rxHistogram Module 4: Processing Big Data
 • Explain how to transform and clean big data sets.
 • Lessons
 • Transforming Big Data
 • Managing datasets
 • Lab : Processing big data
 • Transforming big data
 • Sorting and merging big data
 • Connecting to a remote server Module 5: Parallelizing Analysis Operations
 • Explain how to implement options for splitting analysis jobs into parallel tasks.
 • Lessons
 • Using the RxLocalParallel compute context with rxExec
 • Using the revoPemaR package
 • Lab : Using rxExec and RevoPemaR to parallelize operations
 • Using rxExec to maximize resource use
 • Creating and using a PEMA class Module 6: Creating and Evaluating Regression Models
 • Explain how to build and evaluate regression models generated from big data
 • Lessons
 • Clustering Big Data
 • Generating regression models and making predictions
 • Lab : Creating a linear regression model
 • Creating a cluster
 • Creating a regression model
 • Generate data for making predictions
 • Use the models to make predictions and compare the results Module 7: Creating and Evaluating Partitioning Models
 • Explain how to create and score partitioning models generated from big data.
 • Lessons
 • Creating partitioning models based on decision trees.
 • Test partitioning models by making and comparing predictions
 • Lab : Creating and evaluating partitioning models
 • Splitting the dataset
 • Building models
 • Running predictions and testing the results
 • Comparing results Module 8: Processing Big Data in SQL Server and Hadoop
 • Explain how to transform and clean big data sets.
 • Lessons
 • Using R in SQL Server
 • Using Hadoop Map/Reduce
 • Using Hadoop Spark
 • Lab : Processing big data in SQL Server and Hadoop
 • Creating a model and predicting outcomes in SQL Server
 • Performing an analysis and plotting the results using Hadoop Map/Reduce
 • Integrating a sparklyr script into a ScaleR workflow