Product image media
Product image media

Developing SQL Data Models

11.850,00 kr

Beskrivelse


På dette kursus lærer du at implementere multidimentionelle databaser vha. SQL Server Analysis Services (SSAS) samt at oprette tabulære semantiske datamodeller til analyse vha. SSAS. Du lærer bl.a.:

 • At implementere multidimentionelle databaser vha. SQL Server Analysis Services (SSAS)
 • At oprette tabulære semantiske datamodeller til analyse vha. SSAS
 • At implementere dimensioner i en cube (kubus)
 • At anvende MDX-syntaks
 • At implementere en tabulær database
 • At anvende DAX til at rette forespørgsler til en tabulær model
 • At anvende data mining til forudsigende analyse Kurset henvender sig især til professionelle databasemedarbejdere, der skal udfylde rollen som Business Intelligence-udvikler af enterprise BI-løsninger, men også til superinformationsmedarbejdere og dataanalytikere.

Indhold


Module 1: Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

 • This module introduces key BI concepts and the Microsoft BI product suite.
 • Lessons
 • Introduction to Business Intelligence
 • The Microsoft business intelligence platform
 • Lab : Exploring a Data Warehouse Module 2: Creating Multidimensional Databases
 • This module describes the steps required to create a multidimensional database with analysis services.
 • Lessons
 • Introduction to multidimensional analysis
 • Creating data sources and data source views
 • Creating a cube
 • Overview of cube security
 • Lab : Creating a multidimensional database Module 3: Working with Cubes and Dimensions
 • This module describes how to implement dimensions in a cube.
 • Lessons
 • Configuring dimensions
 • Define attribute hierarchies
 • Sorting and grouping attributes
 • Lab : Working with Cubes and Dimensions Module 4: Working with Measures and Measure Groups
 • This module describes how to implement measures and measure groups in a cube.
 • Lessons
 • Working with measures
 • Working with measure groups
 • Lab : Configuring Measures and Measure Groups Module 5: Introduction to MDX
 • This module describes the MDX syntax and how to use MDX.
 • Lessons
 • MDX fundamentals
 • Adding calculations to a cube
 • Using MDX to query a cube
 • Lab : Using MDX Module 6: Customizing Cube Functionality
 • This module describes how to customize a cube.
 • Lessons
 • Implementing key performance indicators
 • Implementing actions
 • Implementing perspectives
 • Implementing translations
 • Lab : Customizing a Cube Module 7: Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services
 • This module describes how to implement a tabular data model in PowerPivot.
 • Lessons
 • Introduction to tabular data models
 • Creating a tabular data model
 • Using an analysis services tabular model in an enterprise BI solution
 • Lab : Working with an Analysis services tabular data model Module 8: Introduction to Data Analysis Expression (DAX)
 • This module describes how to use DAX to create measures and calculated columns in a tabular data model.
 • Lessons
 • DAX fundamentals
 • Using DAX to create calculated columns and measures in a tabular data model
 • Lab : Creating Calculated Columns and Measures by using DAX Module 9: Performing Predictive Analysis with Data Mining
 • This module describes how to use data mining for predictive analysis.
 • Lessons
 • Overview of data mining
 • Using the data mining add-in for Excel
 • Creating a custom data mining solution
 • Validating a data mining model
 • Connecting to and consuming a data mining model
 • Lab : Perform Predictive Analysis with Data Mining