Product image media
Product image media

Securing Windows Server 2016

21.000,00 kr

Beskrivelse


Kurset henvender sig til IT-professionelle, der skal administrere Windows Server 2016-netværk så sikkert som muligt. De arbejder typisk med netværk, der er konfigureret som Windows Server domæne-baserede miljøer med styret adgang til Internettet og cloud-services. Tidligt i kurset understreges vigtigheden af, at man agerer, som om der allerede er sket brud på netværkssikkerheden. Derefter lærer man, hvordan man beskytter administrative bemyndigelser og rettigheder for at sikre, at administratorer kun kan udføre dét, som de har behov for, når de har behov for det. Kurset går også i detaljer med, hvordan man kan:

 • formindske malware-trusler
 • identificere sikkerhedsproblemer vha. Auditing og Advanced Threat Analysis-funktionaliteten i Windows Server 2016
 • sikre sin virtualiseringsplatform
 • anvende nye implementeringsmuligheder som fx Nano server og containere til at fremme sikkerheden. På kurset gennemgås også, hvordan man bedre kan beskytte adgangen til filer vha. kryptering og dynamisk adgangskontrol, samt hvordan man kan forbedre sit netværks sikkerhed.

Indhold


Module 1: Breach detection and using the Sysinternals tools

 • In this module, students will learn about breach detection, attack types and vectors, cybercrime, and how you can analyse your system’s activity by using the Sysinternals tool suite.
 • Lessons
 • Overview of breach detection
 • Using the Sysinternals tools to detect breaches
 • Lab : Basic breach detection and incident response strategies
 • Identifying attack types
 • Using incident-response strategies
 • Exploring the Sysinternals tools Module 2: Protecting credentials and privileged access
 • This module explains how you can configure user rights and security options, protect credentials by using credential guard, implement privileged-access workstations, and manage and deploy a local administrator-password solution so that you can manage passwords for local administrator accounts.
 • Lessons
 • Understanding user rights
 • Computer and service accounts
 • Protecting credentials
 • Understanding privileged-access workstations and jump servers
 • Deploying a local administrator-password solution
 • Lab : User rights, security options, and group-managed service accounts
 • Configuring security options
 • Configuring restricted groups
 • Delegating privileges
 • Creating and managing group managed service accounts (MSAs)
 • Configuring the Credential Guard feature
 • Locating problematic accounts
 • Lab : Configuring and deploying LAPs
 • Installing local administrator password solution (LAPs)
 • Configuring LAPs
 • Deploying LAPs Module 3: Limiting administrator rights with Just Enough Administration
 • This module explains how to deploy and configure Just Enough Administration (JEA).
 • Lessons
 • Understanding JEA
 • Configuring and deploying JEA
 • Lab : Limiting administrator privileges by using JEA
 • Creating a role-capability file
 • Creating a session-configuration file
 • Creating a JEA endpoint
 • Connecting to a JEA endpoint
 • Deploying JEA by using Desire State Configuration (DSC) Module 4: Privileged Access Management and administrative forests
 • This module explains the concepts of Enhanced Security Administrative Environment (ESAE) forests, Microsoft Identity Manager (MIM), and Just In Time (JIT) Administration, or Privileged Access Management.
 • Lessons
 • Understanding ESAE forests
 • Overview of MIM
 • Implementing JIT and Privileged Access Management by using MIM
 • Lab : Limiting administrator privileges by using Privileged Access Management
 • Using a layered approach to security
 • Exploring MIM
 • Configuring a MIM web portal
 • Configuring the Privileged Access feature
 • Requesting privileged access Module 5: Mitigating malware and threats
 • This module explains how to configure the Windows Defender, AppLocker, and Device Guard features.
 • Lessons
 • Configuring and managing Windows Defender
 • Using software restricting policies (SRPs) and AppLocker
 • Configuring and using Device Guard
 • Using and deploying the Enhanced Mitigation Experience Toolkit
 • Lab : Securing applications by using AppLocker, Windows Defender, Device Guard Rules, and the EMET.
 • Configuring Windows Defender
 • Configuring AppLocker
 • Configuring and deploying Device Guard
 • Deploying and using EMET Module 6: Analysing activity by using advanced auditing and log analytics
 • This module explains how to use advanced auditing and Windows PowerShell transcripts.
 • Lessons
 • Overview of auditing
 • Understanding advanced auditing
 • Configuring Windows PowerShell auditing and logging
 • Lab : Configuring encryption and advanced auditing
 • Configuring auditing of file-system access
 • Auditing domain logons
 • Managing the configuration of advanced audit policies
 • Windows PowerShell logging and auditing Module 7: Analysing activity with Microsoft Advanced Threat Analytics feature and Operations Management Suite
 • This module explains the Microsoft Advanced Threat Analytics tool and the Microsoft Operations Management suite (OMS), and details how you can use them to monitor and analyse the security of a Windows Server deployment.
 • Lessons
 • Overview of Advanced Threat Analytics
 • Understanding OMS
 • Lab : Advanced Threat Analytics and Operations Management Suite
 • Using ATA and OMS
 • Preparing and deploying ATA
 • Preparing and deploying OMS Module 8: Securing your virtualization an infrastructure
 • This module explains how to configure Guarded Fabric virtual machines (VMs), including the requirements for shielded and encryption-supported VMs.
 • Lessons
 • Overview of Guarded Fabric VMs
 • Understanding shielded and encryption-supported VMs
 • Lab : Deploying and using Guarded Fabric with administrator-trusted attestation and shielded VMs
 • Deploying Guarded Fabric VMs with administrator-trusted attestation
 • Deploying a shielded VM Module 9: Securing application development and server-workload infrastructure
 • This module details the Security Compliance Manager, including how you can use it to configure, manage, and deploy baselines. Additionally, students will learn how to deploy and configure Nano Server, Microsoft Hyper-V, and Windows Server Containers.
 • Lessons
 • Using Security Compliance Manager
 • Introduction to Nano Server
 • Understanding containers
 • Lab : Using Security Compliance Manager
 • Configuring a security baseline for Windows Server 2016
 • Deploying a security baseline for Windows Server 2016
 • Lab : Deploying and Configuring Nano Server and containers
 • Deploying, managing, and securing Nano Server
 • Deploying, managing, and securing Windows Server containers
 • Deploying, managing, and securing Hyper-V containers Module 10: Protecting data with encryption
 • This module explains how to configure Encrypting File System (EFS) and BitLocker drive encryption to protect data at rest.
 • Lessons
 • Planning and implementing encryption
 • Planning and implementing BitLocker
 • Lab : Configuring EFS and BitLocker
 • Encrypting and recovering access to encrypted files
 • Using BitLocker to protect data Module 11: Limiting access to file and folders
 • This module explains how to optimize file services by configuring File Server Resource Manager (FSRM) and Distributed File System (DFS). Students will learn how to protect a device’s data by using encryption or BitLocker. Students also will learn how to manage access to shared files by configuring Dynamic Access Control (DAC).
 • Lessons
 • Introduction to FSRM
 • Implementing classification management and file-management tasks
 • Understanding Dynamic Access Control (DAC)
 • Lab : Configuring quotas and file screening
 • Configuring FSRM quotas
 • Configuring file screening
 • Lab : Implementing DAC
 • Preparing DAC
 • Implementing DAC Module 12: Using firewalls to control network traffic flow
 • This module explains the firewalls that are present on Windows Server.
 • Lessons
 • Understanding Windows Firewall
 • Software-defined distributed firewalls
 • Lab : Windows Firewall with Advanced Security
 • Creating and testing inbound rules
 • Creating and testing outbound rules Module 13: Securing network traffic
 • This module explains how to secure network traffic and how to use Microsoft Message Analyzer, Server Message Block (SMB) encryption, and Domain Name System Security Extensions (DNSSEC).
 • Lessons
 • Network-related security threats and connection-security rules
 • Configuring advanced DNS settings
 • Examining network traffic with Microsoft Message Analyzer
 • Securing SMB traffic, and analysing SMB traffic
 • Lab : Connection security rules and securing DNS
 • Creating and testing connection security rules
 • Configuring and testing DNSSEC
 • Lab : Microsoft Message Analyzer and SMB encryption
 • Using Microsoft Message Analyzer
 • Configuring and verifying SMB encryption on SMB shares Module 14: Updating Windows Server
 • This module explains how to use Windows Server Update Services (WSUS) to deploy updates to Windows Servers and clients.
 • Lessons
 • Overview of WSUS
 • Deploying updates by using WSUS
 • Lab : Implementing update management
 • Implementing the WSUS server role
 • Configuring update settings
 • Approving and deploying an update by using WSUS
 • Deploying Windows Defender definition updates by using WSUS