Product image media
Product image media

Android Programmering Datahåndtering

13.200,00 kr

Beskrivelse


På det foregående kursus LX-901 opnår man bl.a. forståelse af udviklingsmiljøet samt hvorledes man anvender Android-komponenter for at bygge brugergrænseflader på Android-enheder. Essensen i dette LX-902 kursus/workshop er at få en dybere forståelse af eksempelvis data- og netværkshåndtering fra en Android App. Næsten alle applikationer har nemlig brug for at gemme data eller kommunikere data, så dette er et meget vigtigt emne. Vi bruger Android Studio og starter med sammen at designe og udvikle applikationens brugergrænseflade. Derefter videreudvikler vi vores app til at kunne gemme/hente data lokalt, både i filer og i en SQL-database. Endelig ser vi på, hvorledes man opretter netværksforbindelser fra sin app, og vi lærer at kommunikere med web-services. Derudover udvider vi applikationen til at kunne bruge nogle af de mere hardware-relaterede frameworks i Android.

Indhold


Kort opsummering af hvordan man programmerer grafiske brugergrænseflader på Android. Vi designer og udvikler sammen en komplet app; når kurset er afsluttet, står du således med kildeteksten til en komplet app med nedenstående grundlæggende funktionalitet. Data er et centralt element i alle apps. Dette kursus fokuserer på håndtering af data via filer/databaser, simple netværksforbindelser og webservices. Applikationen indeholder:
...%%%

...

  • Professionel brugergrænseflade.
  • Filhåndtering, læsning og skrivning af data.
  • Databasehåndtering, SQLite-databasen bruges på alle mobile enhede
  • Oprettelse af simpel netværksforbindelse.
  • Oprettelse af forbindelse til ekstern web-service, kommunikation med web-service og afkodning af data herfra, til anvendelse i app’en.