Product image media
Product image media

Linux Administration Advanced

13.200,00 kr

Beskrivelse


LPI (Linux Professional Institute, www.lpi.org) har defineret et certificeringsforløb bestående af to niveauer (hver med to tests): LPIC-1 og LPIC-2. Ønsker du den fulde certificering, skal du bestå begge tests på hvert niveau. Dette kursus gennemgår de emner, der indgår i første test på niveauet LPIC-2. Ring til SuperUsers, hvis du ønsker at gå op til test -- det er helt frivilligt. Kurset er et koncentreret forløb, som gennemgår konfiguration af kerne, filsystemer, og hardware. Derudover behandles logning af hændelser og automatisering af systemadministrative opgaver. Kurset er en kombination af teori og øvelser.

Indhold


Capacity Planning

 • Measure and Troubleshoot Resource Usage
 • Predict Future Resource Needs Linux Kernel
 • Kernel Components
 • Compiling a kernel
 • Kernel runtime management and troubleshooting System Startup
 • Customising SysV-init system startup
 • System Recovery
 • Alternate Bootloaders Filesystem and Devices
 • Operating the Linux filesystem
 • Maintaining a Linux filesystem
 • Creating and configuring filesystem options Advanced Storage Device Administration
 • Configuring RAID
 • Adjusting Storage Device Access
 • Logical Volume Manager Networking Configuration
 • Basic networking configuration
 • Advanced Network Configuration and Troubleshooting
 • Troubleshooting network issues System Maintenance
 • Make and install programs from source
 • Backup operations
 • Notify users on system-related issues