Product image media
Product image media

Lederens personlige kommunikation og troværdighed

0,00 kr

Strategisk ledelseskommunikation og effektiv retorik i ledelse


Lederens opgave er at skabe forbedringer gennem andres indsats. Det kræver veludviklede færdigheder i kommunikation. På kurset  Lederens personlige kommunikation  fylder vi jeres værktøjskasse op med nye, effektive redskaber. Vi træner jer i at tage ordet og fremlægge en sag overbevisende. I kommer til at arbejde med motivation som begreb i forandringsledelse, og I bliver trænet i samtaleteknik - dvs. i at føre en dialog, der håndterer indvendinger og inspirerer til samarbejde mod fælles mål.


Ønsker du som enkeltperson at øge din strategiske kommunikation og gennemslagskraft, anbefaler vi vores åbne kursus Argumentation og gennemslagskraft.

Underviser: Kaare Thomsen


Kaare Thomsen er specialist i den strategiske dialog og er universitetsuddannet i sprog, psykologi og retorik. Han arbejder bl.a. som personlig konsulent for ledere, der er kommet i modvind, og han er kendt for en række teorier og modeller, der styrker personlig kommunikation.

Målgruppe


Målgruppen er mellem- og topledere. Opgaven er typisk at føre ideer ud i livet, virkeliggøre visioner og få et team eller en afdeling til at finde fælles motivation og samarbejde optimalt.

Udbytte for deltagerne

...%%%

...
Udbyttet er både et mindset og en konkret værktøjskasse. I bliver bedre til at motivere, argumentere, fremlægge og samtale overbevisende. Samtidig får I et nyt "sprog" om kommunikation, som gør, at I efter kurset kan udvikle jeres færdigheder yderligere i samspil med hinanden.

Udbytte for virksomheden


Ledernes evne til at føre forandringer ud i livet hænger sammen med deres evne til at formidle motivation og ejerskab, samt skabe fælles forståelse for specifikke mål og værdier. Styrkede evner i denne form for kommunikation omsættes derfor i hurtigere og bedre resultater og forøget lønsomhed.

Indhold og form


Kurset, workshoppen eller foredraget vil være tilpasset jeres behov og ønsker. Derfor holder vi helst et møde med jer forud for workshoppen, hvor vi aftaler formål og indhold. Efter aftale stiller vi en opgave til deltagerne forud for mødet, hvor hver deltager beskriver en udfordring på vores forberedelsesskema.


Nedenstående er eksempler på emner, vi kan arbejde med - ikke en agenda for kurset. Den sammensætter vi nemlig i fællesskab.

  • Autenticitet og lederskab - at forholde sig til sig selv - og formå at træde i karakter
  • Virksomhedens værdier som integreret del af dit lederskab - hvordan og hvorfor?
  • Sådan fremlægger du budskaber, så de motiverer og inspirerer
  • Argumentationsteknik - brug argumenttyperne rigtigt, og forudse dine argumenters effekt
  • Motivation og hvordan du arbejder med at flytte, forstørre eller formindske et emotionelt fokus
  • Adfærdsdesign og nudging: Er det rimeligt at udnytte ubevidste faktorer - og hvordan gøres det i praksis?
  • Værktøjer til samtaleteknik - omfang efter aftale: skematisk forberedelse af samtaler, lytteteknikker, opsummering, spørgeteknik, emotionel ligeværdighed, indvendingshåndtering m.m.
  • Kommunikation på flere niveauer - opad, nedad og til siden
  • Den retoriske situation, og målgruppens og kontekstens betydning
  • Lær at håndtere modstand konstruktivt, og arbejd konstruktivt med indvendinger og modstand
  • Feedback og feedbackkultu
  • Den skriftlige ledelseskommunikation
  • Praktiske øvelser i kommunikation og gennemslagskraft
%%%Om Gottleben.
Vi underviser i forhandlingsteknik, retorik og samtaleteknik
Vi hjælper ledere og medarbejdere med at få succes i forhandlinger, møder og dialoger. Vores speciale er samtaleteknik, og vi arbejder forskningsbaseret, tværfagligt og kreativt med værktøjer fra retorik og psykologi. Vores metoder har for længst bevist deres effektivitet, og over 10.000 personer har gennemført vores kurser i og uden for Danmark.

Vi tilbyder kompetenceudvikling i:

Forhandlingsteknik
Retorik
Samtaleteknik
Forhandlingsteknik åbent kursusEksempler på temaer vi arbejder med: assertiv kommunikation, samarbejdets værktøjer, feedback, forhandlingspsykologi, intern kommunikation, klagehåndtering, konflikthåndtering, kunde- og leverandørdialog, debitorforhandling, lederens samtaler, motiverende samtaler, lønforhandling, overbevisende samtaleteknik, skriftlig dialog.

Hvem er vi?
Vi er et lille team af erfarne specialister i retorik, psykologi og forhandling. Virksomhedens grundlægger er Kaare Thomsen.