Product image media
Product image media

Business Booking for ledige fleks- og skånejobbere

0,00 kr


...med gode jobmuligheder


Der er stor efterspørgsel på dygtige og omhyggelige telekonsulenter. Telekonsulenter, der som virksomhedens forlængede arm, ringer til nuværende og potentielle kunder. Det drejer sig om opringninger for at afdække behov hos kunderne i forhold til produkter og ydelser, aftale kundebesøg, ajourføring af kontaktoplysninger, opfølgning på kampagner, spørgeskemaundersøgelser m.m. Det kan også dreje sig om opgaver inden for telefonpasning, kundeservice og lign.


Virksomhederne efterspørger medarbejdere, der er interesseret i at sætte sig ind i virksomheden og dens produkter. Stabile og loyale medarbejdere, som ikke ser jobbet som et tilfældigt studiejob. Her er fleksjobberen m.fl. en rigtig god og værdsat arbejdskraft.

Kurset


Kurset er fordelt på 3 timer 2 gange ugentligt i 6 uger.


Inden kurset afholdes der et kort telefonmøde eller intromøde, hvor man kan høre endnu mere om kurset og jobmulighederne.


Kursisten skal kunne tale flydende dansk. Generelt kræves det, at man kan arbejde 15-20 timer om ugen.


Kurset afholdes i samarbejde med FlexVirk samt en række telemarketingvirksomheder, der efter endt kursus forventes at ansætte kursisterne, hvis kurset er gennemført på tilfredsstillende ...%%%

... vis, og hvis kursusdeltageren viser lyst og evner for faget.
Allerede nu er der opgaver, der venter.


De tillærte kompetencer er også værdifulde i andre typer stillinger som fx, salgsbackup, administrative stillinger og telefonisk support m.m.


Deltagerne modtager kursusbevis med de nyerhvervede kompetencer efter fuldendt kursusforløb.


Underviserne har mange års erfaring som telekonsulent, med erfaring i at undervise og coache andre telekonsulenter, og som salgscoach.


 

Jobbet


Jobbet som telekonsulent har måske et dårligt ry. Men det må ikke forveksles med telemarketing salg, og vi arbejder kun med ansættelse under ordentlige vilkår, hvor fast løn er en væsentlig del af lønpakken. Vi henviser ikke til rene provisionsjob.


Telekonsulent er et godt job med muligheder for fleksibilitet. Og et job som rigtig mange finder glæde i.

Indhold i kurset


Jobbet som telekonsulent

 • Forhåndskendskab og fordomme
 • Telefonen som arbejdsredskab
 • Parterne
 • Kundetyper

Opgavetyper

 • Mødebooking
 • Indledende salgsarbejde
 • Vedligeholdelse af informationer
 • Lead generering
 • Dataindsamling

Profil

 • Egenskaber
 • Udfordringer

Samtalen

 • Kommunikationsteknikker
 • Opbygning
 • Indvendinger
 • Lukketeknikker
 • Manuskript

Selvtillidsboost

 • Selvledelse og motivation
 • Selvtillid

Praktisk træning og opfølgning


Størstedelen af kurset vil bestå af praktisk træning. Her får hver enkelte deltager individuel sparring og hjælp til at kunne blive endnu bedre.


 


Tal med dit jobcenter om mulighederne for at du kan deltage i kurseu