Product image media
Product image media

Dataanalyse med Power Pivot kursus

11.850,00 kr

På dette Power Pivot kursus vil du få et solidt fundament til at kunne oprette- og vedligeholde PowerBooks (Power Pivot filer). Vi starter med det grundlæggende og fortsætter med mere avancerede dataanalyser. Problemstillinger der ikke kan løses i traditionelle Pivottabeller kan ofte løses med de dataanalyser, som vi har adgang til i Power Pivot. Vi vil bl.a. andet trænge dybere ned i udtrykssproget DAX og afprøve dets styrker.

Målgruppe

Er relevant for dig, der skal opstille og analysere data i Excel med Power Pivot.

Forudsætninger

Da kurset bygger videre på vores kurser i Pivottabeller i Excel og Excel udvidet, så anbefaler vi, at du har deltaget på disse eller har en tilsvarende viden.

Kursusmål

 • Oprette Power Pivot baserede tabeller og -diagrammer
 • Importere data fra MS-SQL Server databaser og Access databaser m.m.
 • Sammenstille data fra Excel med andre datakilder
 • Filtrere og tilpasse kildedata med simple SQLudtryk
 • Oprette relationelle Datamodeller i Power Pivot
 • Anvende en række af de indbyggede DAX funktioner
 • Oprette Tids-analyser med mere avancerede DAX funktioner
 • Oprette Measures og mere avancerede beregninger i DAX
 • Oprette simple Sets og simple Excel- Kube formler
 • Uploade og dele en PowerBook til SharePoint
...%%%

...

Kursusindhold


Introduktion til Business Intelligence


Formålet med dette modul er at give dig et overblik over de Business Intelligence (BI) begreber, der er relevante i forhold til Power Pivot og introducere Power Pivot som (BI) værktøj. Efterfølgende vil du have en grundlæggende forståelse omkring begreberne i BI og formålet med Power Pivot og Self Service Business Intelligence. 

 • Kort introduktion til Business Intelligence (BI)
 • Hvad er forskellene mellem en OLTP- og OLAP-database
 • Normaliserede data
 • Introduktion til Self-Service BI
 • PowerPivot: Microsofts implementering af Self-Service Business Intelligence (BI)


Indsamling af data i PowerPivot


I dette modul får du en kort introduktion og gennemgang af, hvilke datakilder du kan anvende, når du skal opbygge din Datamodel til dine analyser. Du skal importere data fra SQL, Access, Excel, tesktfiler og cloud datalagre. 

 • Sammenkædede data fra Excel-filer
 • Importerede data fra andre Excel
 • Import fra SQL Server databaser og andre databaser
 • Import fra .csv og .txt filer
 • Import fra OData m.m.
 • Import og ETL med Power Query
 • Filtrering af import


Oprettelse af relationer


I dette modul lærer du, hvordan en Power Pivot Datamodel defineres ved brug af forskellige datakilder, relationer mellem disse og sql-sætninger til specialiseret dataudvælgelse. 

 • Nedarvede relationer
 • Oprettelse af nye relationer


Simple beregninger


Formålet med dette modul er at give en introduktion til simple DAX formler, der benyttes til beregning af kolonner i Datamodellen. 

 • Beregnede kolonner
 • Brug af simple tekst- og dato-funktioner
 • Introduktion til simple DAX-funktioner
 • Brug af filtre og Slicere


Formatering og layout


I dette modul vil vi arbejde med Pivot-tabellers og diagrammers udseende. Vi bruger farveskemaer og designs for at sikre et ensartet udseende i vores rapporteringer. Vi skal desuden se på mulighederne for manuelt at formatere vores diagram og tabel. 

 • Formatering med færdige designs
 • Individuel tilpasning af designs


Avancerede beregninger i DAX


I dette modul gennemgår vi forskellen på en DAX-kolonne og et Measure. Hvor og hvornår beregnes disse og hvilken betydning har det. 

 • X-funktionerne
 • Statistikfunktioner SUM, MAX, MIN, AVERAGE, COUNT
 • Measures og CALCULATE funktionen
 • Filterfunktioner
 • Anvende beregninger og DAX formler til at skræddersy data og oprette specielle relationer


Analyser baseret på tid


Formålet med dette modul er at lære, de for Power Pivot unikke, Time Intelligence funktioner. Dermed bliver du bl.a. i stand til at oprette komplekse tidsanalyser, hvor du laver sammenligninger af data forskudt over tidslinjen. 

 • Tids-dimension
 • DAX Time Intelligence funktioner


Andre værtøjer i PowerPivot


I dette modul arbejder vi med grænseflader til Power Pivot. Du bliver introduceret for MDX grænsefladen til at oprette Top-X lister og lignende med Sets. Du bliver introduceret for metoder til at hente enkelte værdier direkte fra Power Pivot Datamodellen. 

 • Oprettelse af egne Sets
 • Brug af funktionen GetPivotData
 • Brug af Kube functioner


Publisering af PowerBooks


I dette modul bliver du introduceret til, hvordan PowerBooks kan publiceres til SharePoint biblioteker, og hvordan rapporteringen i filen deles via websider. 

 • Muligheder i SharePoint
 • Excel Web Access webdelen
 • PowerBook Gallery; forudsætninger