Product image media
Product image media

M_o_R® Foundation in English

14.500,00 kr

Ingen organisation kan se sig fri for risici. Slet ikke i dag, hvor risici kan komme i nærmest alle former og farver, fx digitale, finansielle og kommercielle. Samtidig kan de komme både udefra og inde fra organisationen selv. Det gør risikostyring til den måske vigtigste kompetence for den ambitiøse projektleder Med en certificering i M_o_R (Management of Risks) bliver du trænet i at identificere, vurdere og håndtere risici på forskellige niveauer i organisationen. Det gør dig i stand til at træffe beslutninger om en given risiko på et informeret grundlag og således styrke din risikostyring i praksis – og ikke mindst organisationens robusthed i projekter, programmer og strategi. Peak Consulting Group er de eneste udbydere på det danske marked, der tilbyder en akkrediteret certificering i risikostyring – M_o_R Foundation.

Dette kursus er relevant for dig, der ønsker en anerkendt og praktisk tilgang til risikostyring, baseret på best practice. Som leder, projektleder eller medarbejder med fokus på risikostyring, ønsker du en grundig forståelse af de forskellige aspekter af risikostyring samt den dokumentation, der bør udarbejdes.

Det vil være en fordel, hvis du har en vis forståelse for risici i din organisation, da du kan få til opgave at ...

%%%

... arbejde med egne eksempler på risici som en del af kurset.


• Definition af risiko og risikostyring: Identificering af typiske problemer omkring risikostyring og hvordan M_o_R kan bidrage til at løse dem
• De 12 grundlæggende M_o_R-principper – og hvordan disse understøtter god selskabsledelse
• M_o_R-processer: Procesmodel og livscyklus, som danner grundlag for M_o_R-metoden
• M_o_R-teknikker til at identificere, evaluere, planlægge og implementere risikostyring samt sikre kommunikation og rapportering
• Gennemgang af typiske eksamensspørgsmål og prøveeksamener

Undervisningsform:
Kurset er et 3-dages intensivt kursus uden overnatning – alle tre dage fra kl. 09:00-17:00. Det forventes, at du bidrager aktivt under kurset, der veksler mellem øvelser og gennemgang af teori.

Kursusforberedelse:
Ca. 3 uger inden kursusstart vil du modtage en M_o_R e-bog samt et forberedelseshæfte med øvelser. Forberedelseshæftet består af en introduktion til M_o_R, opgaver samt angivelse af hvilke sider, du skal læse i e-bogen. Vi anbefaler, at du inden kurset har gennemgået forberedelseshæftet, hvilket tager ca. 15 timer. Du skal være opmærksom på at der vil være aftenarbejde på kurset.

Eksamen:
Efter endt kursus, kan du booke din eksamen via din eksamensvoucher. Det er en forudsætning for deltagelse i eksamen, at du har gennemført kurset. Det er ikke muligt at tage eksamen i forlængelse af sidste kursusdag, da Peak Consulting Group ikke kan tilbyde at stille et eksamenslokale til rådighed.Foundation eksamen består af 45 multiple choice spørgsmål. For at bestå skal du have minimum 23 rigtige svar.

Du kan downloade dit certifikat direkte hos PeopleCert ca. 3 arbejdsdage efter gennemført eksamen.

Sprog og materialer:
Kurset afholdes med engelsk akkrediteret underviser. Certificering, e-bog og materialer er på engelsk.
PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP®, ITIL®, M_o_R®, MoP® and P3O® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The courses on this page are offered by Peak Consulting Group (through IDG-kurser), ATO of AXELOS Limited. All rights reserved.