Product image media
Product image media

Certified Agile Essentials

0,00 kr

Udbytte


Du får en praktisk tilgang til teorien inden for agil udvikling, og blandt andet følgende udbytte:


 

 • Værdsætte principperne bag det agile manifest og den agile tilgang til softwareudvikling
 • Forstå rollerne inden for et agilt team
 • Forstå hvordan man kan bidrage som medlem af et agilt team
 • Anvende testmetoder for at sikre at acceptkriterier er opfyldt
 • Forstå vigtigheden af effektive sprint reviews og hvordan man kan bidrage til løbende procesforbedringer ved hjælp af retrospectives

 

Målgruppe


Målgruppen for dette kursus er alle der skal til at starte, eller allerede er i gang med et agilt projekt, og ønsker at få den grundlæggende teori omkring agil udvikling på plads.


Da dette er et grundlæggende kursus kræves der blot basal IT viden og grundlæggende kendskab til udviklingsprojekter. Desuden kræves det at du kan læse og skrive engelsk på forretningsniveau.


 

Kursusform


Kurset er både teoretisk og praktisk.  Igennem øvelser og dialog vil teorien blive bearbejdet i ...%%%

... løbet af hele kurset. Der vil derudover være lektier, 2-3 timer, efter hver kursusdag, i form af læsning af pensum og opgaveløsning. Kurset er på dansk, men slides, kursusmaterialet og eksamen er på engelsk.


 

Eksamensform


Eksamen er 40 multiple choice spørgsmål der besvares på papir i løbet af 75 minutter, medmindre man har engelsk som modersmål, da vil man kun have 60 minutter. Man skal have min. 65% rigtige for at bestå eksamen.


 

Underviser


Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise i softwaretest, men også mange års praktisk erfaring fra forskellige agile projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice. De får derfor også


3,72ud af 4 i gennemsnitlig vurdering fra kursisterne


 

Kursets indhold


Certified Agile Essentials består af 2 kursusdage og en eksamensdag. Derudover er der opgaveløsning om aftenen imellem dagene. Indholdet på kurset er:


 

 • Teori om det agile manifest
 • Release planlægning og estimering
 • Review af krav
 • Dagligt ”Stand-Up” møde
 • Acceptkriterier
 • Interations review og retrospective
 • Kvalitetssikring i et agile projekter
 • Regelsættet i agil udvikling
 • Processerne i agil udvikling

 

  Varighed


Kursets varighed er 2 dage + 1 eksamensdag