Product image media
Product image media

NLP Effektiv kommunikation 2

15.500,00 kr

 

- Indflydelse og nuanceret kommunikation


 

Indflydelse afhænger af, om folk forstår, hvad man vil. I den forbindelse er det ikke nok alene at blive hørt – budskabet skal også vinde genklang i modtagerens bevidsthed. Første skridt i denne proces er at forstå, hvem man kommunikerer med, deres behov og interesser samt deres opfattelse af budbringeren. Næste skridt er at udbygge denne forståelse ved at skifte abstraktionsniveau og dykke ned i modtagerens underbevidsthed. Det kræver kendskab til mere nuancerede kommunikationsformer og redskaber. NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) giver en unik indgang til en dybere forståelse af modtagerens bagtanker og perspektiv. Når man lærer at arbejde på et dybere psykologisk plan med NLP, vil man blive i stand til at læse modtageren og dermed målrette og tilpasse dine budskaber helt præcist. En grundigt kendkab til teoretisk og praktisk brug af NLP vil markant øge lederen eller medarbejderens gennemslagskraft.   Personer som har et basalt kendskab til NLP, og vil videreudvikle sine færdigheder.

Som deltager på NLP 2 – Effektiv kommunikation bliver du bedre til:
 • At styre en samtale succesfuldt.
 • At kommunikere fantasifuldt med metaforer.
 • At aflevere dit budskab enkelt og forståeligt.
 • At skifte abstraktionsniveau.
 • At kommunikere med større grupper af mennesker.
 • At gennemføre barske samtaler.
...%%%

...   Virksomheden får en leder/medarbejder, der:

 • Har ny inspiration/motivation til at aflevere budskabet enkelt og forståeligt
 • Effektiviserer virksomhedens arbejdsgang gennem effektiv, præcis og diplomatisk kommunikation
 • Får positiv indflydelse på de øvrige medarbejderes måde at kommunikere på
 • Forstår at tilpasse sin kommunikationsform efter den enkelte situation
 
Undervisning og træning foregår som oplæg og dialog og som træning og afprøvning i 2 – eller 3 personers supervisionsgrupper. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag og i de forhold som deltagerne vil og kan gøre noget ved. Der lægges vægt på at deltagernes evalueres på de indlærte færdigheder.

 • Indlæring – NLP-principper og indlærings- og opfattelsespositioner
 • De seks kommunikationsmåder – tilpasning af samtaleformen efter situation og hensigt
 • Abstraktionsniveauer – træn din evne til at finde nye løsninger
 • Reframing – udvid din forståelsesramme
 • Årsag eller effekt – forstå, hvornår du bør være proaktiv
 • Indlejrede meddelelser – metoder til at fremme dine budskaber
 • Konstruktion og brug af metaforer – bliv en effektiv storyteller
 • Håndtering af konfliktsamtalen – fra forberedelse til afslutning
 • Kommunikatorens 10 bud – lev op til dine egne krav og forventninger til god kommunikation
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
  Kurset afholdes som internat kursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter: 

1. dag kl. 10.00 - kl. 20.00*)
2. dag kl. 09.00 - kl. 20.00*)
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.