Product image media
Product image media

NLP Effektiv kommunikation 1

15.500,00 kr
 

- Målrettet kommunikation og styrket indsigt


 

Succes afhænger i høj grad af evnen til at udtrykke sig klart og tydeligt i forhold til sine medmennesker. Budskabet skal leveres enkelt, men det skal også tilpasses i forhold til dem, man ønsker at influere. Gennem NLP (Neuro Lingvistisk Programmering) får man et unikt indblik i, hvordan meningen af ord og budskaber formes i den enkelte modtagers bevidsthed. Herigennem bliver man i stand til at tilpasse sine budskaber, så man får skabt den ønskede mening hos de rette personer. Det vil øge gennemslagskraften væsentligt og dermed også chancerne for at få budskaber og målsætninger ført igennem. Kendskab til NLP hos ledere eller medarbejdere vil med det samme føre til færre misforståelser og øget effektivitet i organisationen.
 

Medarbejdere og ledere på alle niveauer, der ønsker at kunne kommunikere bedre med andre.

 


Som deltager på NLP1 - Effektive kommunikation bliver du bedre til:
 • At få det du gerne vil have.
 • At kommunikere præcist.
 • At styre dine følelser.
 • At gennemføre vanskelige samtaler.
 • At gennemføre coachende samtaler.
 • At se vanskeligheder og problemer i nyt og positivt lys.
 • At sætte realistiske og holdbare mål.
...%%%

...

 
Virksomheden får en leder/medarbejder, der:
 • Kommunikerer mere målrettet og opfylder sine arbejdsopgaver mere effektivt
 • Har styrkede egenskaber inden for samarbejde og konflikthåndtering
 • Har større forståelse for andre mennesker og forstår at bruge denne indsigt til at skabe bedre resultater

 


Undervisning og træning foregår som oplæg og dialog og som træning og afprøvning i 2 – eller 3 personers supervisionsgrupper. Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag og i de forhold som deltagerne vil gøre noget ved her.

 
 • Neuro Lingvistisk Programmering – teorirammerne og udviklingen for NLP
 • Model af verden – sansernes betydning i sproget
 • Rapport – skabelsen af sympatisk kontakt
 • Menneskekundskab – kend dig selv, og forstå andre omkring dig
 • Præcisionsspørgeteknik – de gode spørgsmål udspringer af din forståelse af modtageren
 • Reframing – forskellige kommunikationsrammer og deres betydning
 • Benyttelse af FRAH-modellen – lær at sige fra over for uhensigtsmæssig adfærd
 • Mental træning – størstedelen af arbejdet med dig selv er mentalt
 • MAGNET-modellen – fasthold dine målsætninger, så du når de ønskede resultater
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

 
Kurset afholdes som internatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter: 

1. dag kl. 10.00 - kl. 20.00*)
2. dag kl. 09.00 - kl. 20.00*)
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.