Product image media
Product image media

Personlig Power 2

15.500,00 kr
- Øget motivation, energi og engagement


 


I stræben efter øget personlig power skal man først og fremmest gribe ind i sig selv. Vores tanker påvirker vores handlinger og dermed vores resultater. For at opnå maksimal personlig power er det afgørende, at man kan kontrollere sit sind. Ved hjælp af den rette træning og de rette værktøjer, kan man identificere sine negative og begrænsende tanker og fokusere sin underbevidsthed, så man ser verden og sine udfordringer fra et nyt og positivt perspektiv. Med et boost til sin personlige power vil man med det samme styrke sin gennemslagskraft, livsglæde, motivation og sin evne til at nå nye mål. Virksomheden vil få glæden af en langt mere effektiv og målrettet person, og også privat vil medarbejderen opleve langt større tilfredshed.

 

Alle, der har deltaget på Personlig Power 1 og som gerne vil videreudvikle deres personlige potentiale og lære nye teknikker til at forandre uhensigtsmæssig adfærd.

 

Som deltager på Personlig Power 2 vil du få større handlekraft, mere overskud til arbejde og privatliv, ...%%%

... større arbejdsglæde, større gennemslagskraft og mere kontrol over dig selv og dine omgivelser. Kurset lærer dig at nedbryde de normale tankemønstre som ikke er fremmende for ens udvikling. Du vil lære at åbne op for kreativiteten og ny tænkning. Det som karakteriserer store personligheder er, at de har erkendt at de største og vanskeligste bjerge er de forhindringer som man selv indeholder på det personlige plan.

 

Virksomheden får en leder/medarbejder, med:
 • Får det optimale ud af sit potentiale gennem målrettet arbejde med sine styrker og svagheder
 • Har større overblik og vil kunne motivere sig selv og sine omgivelser bedre
 • Har større forståelse for andres handlemåder og adfærd
 • Er bedre til at kommunikere og samarbejde med alle typer mennesker

 

Kurset er kursist orienteret og der vil blive taget udgangspunkt i de erfaringer deltagerne har gjort sig siden deltagelse i Personlig Power. Kurset vil være en vekslen mellem instruktør oplæg, individuelle opgaver og gruppe opgaver, samt plenum refleksion.

 

 • Forståelse for sindets opbygning – en forudsætning for at forstå dig selv
 • Oplevelser og lagring i sindet – mentale billeder, ladning og afladning af hændelser
 • Emnekædeanalyse – øget livsenergi gennem mental bearbejdning
 • Postulater – forstå hensigten bag postulater og modpostulater
 • Retfærdiggørelse og undskyldninger – fokusér på løsninger frem for problemer
 • Opmærksomhed og anerkendelse – lær at motivere dig selv og dem omkring dig
 • Nuets kraft – få det bedste ud af fremtiden ved at præstere i nuet
 • Lykkens psykologi – lykkens betydning på individuelt og socialt niveau
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

 

Kurset afholdes som internatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10:00 – kl. 20:00*)
2. dag kl. 09:00 – kl. 20:00*)
3. dag kl. 09:00 – kl. 15:00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen. %%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.