Product image media
Product image media

Personlig Power 1

15.500,00 kr

 

- Større overskud og gennemslagskraft

  Gennemslagskraft, energi og positiv udstråling er blandt de vigtigste egenskaber, hvis man vil styre sin hverdag og nå sine mål. Både på arbejdspladsen og i det private. Personlig power giver det enkelte menneske konkrete værktøjer til at opnå større selvindsigt, nedbryde negative tanker og udnytte sine ressourcer fuldt ud. Med personlig power vil man med det samme opleve øget livsenergi og en bedre evne til at finde nye motiverende mål.   Den, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine ressourcer, overvinde blokeringer og blive bedre til at opstille og gennemføre nye mål.   Som deltager på Personlig Power 1 vil du opnå større bevidsthed om egne styrker og svagheder. Deltagerne lærer redskaber som man individuelt kan arbejde videre med i forhold til ens egen personlige udvikling, men også kan bruge i team-/organisationssammenhæng.   Virksomheden får en leder/medarbejder, med:
 • Større handlekraft, overskud og gennemslagskraft
 • Øget indsigt i andres handlemåder
 • Større motivation og overskud til at udføre sit arbejde
 • Øget selvindsigt og evnerne til at udnytte sit fulde potentiale
...%%%

...  
Kurset er kursist orienteret – forstået på den måde at kursisternes egne erfaringer og behov vil blive integreret i kurset. Kurset tager sit udgangspunkt i en OK-profil (overlevelseskvotient) som er baseret på en test. OK-profilen viser hvor god du er til forandringer og til at ”overleve”. Der er en vekslen mellem instruktør oplæg, individuelle opgaver og gruppe opgaver, samt plenum refleksion.  

 • Teoretisk baggrund – indføring i de psykologiske teorirammer
 • De tre briller – hvordan møder du omverdenen, og hvordan opfatter du dig selv?
 • KRAV-profil – selvindsigt og bevidstgørelse af dit potentiale
 • Bliv aktør i stedet for offer – tag aktiv kontrol over dit liv og dine målsætninger
 • Positiv tænkning – nye fortolkninger, mere power og nye handlemåder
 • Escape-knapper – træning i nedbrydning af negative tankemønstre
 • Menneskets følelsesmæssige tilstande – bevidsthed om og kontrol af dine følelser
 • Målsætning – øg din livsenergi og find nye motiverende mål
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
  Kurset afholdes som internatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 10:00 – kl. 20:00*)
2. dag kl. 09:00 – kl. 20:00*)
3. dag kl. 09:00 – kl. 15:00

*) Undervisningen slutter kl. 18, hvorefter dagen reflekteres over middagen.

Prisen er ekskl. forplejning, ophold og konferencefaciliteter, der vil blive faktureret sammen med kursusinvesteringen.%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.