Product image media
Product image media

Stresshåndtering

12.500,00 kr

 

- Forebyg stress til glæde for alle


 

Mange oplever på deres job kontinuerlige krav om effektivisering eller store arbejdsbyrder som konsekvens af organisationsændringer eller lignende, og det kan være med til at afføde et stort arbejds- og forventningspres i hverdagen. Følgevirkningerne kan i yderste tilfælde være temmelig alvorlige, og det er derfor vigtigt dels at være opmærksom på de tidlige stresssymptomer og dels være bevidst om ens egen mentale tilstand.

Når man føler, at man hverken har tid eller overskud til at løse sine arbejdsopgaver, er man i risiko for at blive ramt af stress. Tilstanden er kilde til mange fysiske og psykiske sygdomme og har en hæmmende virkning på både overblik, overskud og effektivitet. Dette stress kursus giver dig værktøjer til at bevare overblikket, øge overskuddet, optimere egne ressourcer og minimere de indre og ydre stressfaktorer. Resultatet heraf vil være større arbejdsglæde, overblik, indre ro og bedre helbred. Med god stresshåndtering bliver den enkelte medarbejder et langt større og mere stabilt aktiv for virksomheden.   Kurset henvender sig til både til ledere og medarbejdere i private og offentlige virksomheder. Stress er desværre blevet meget ...%%%

... almindeligt, og dagligt hører vi om kolleger, medarbejdere eller familiemedlemmer der går ned med stress. Hvis vi ikke opdager den i tide, og ikke lærer at tackle den, kan det i værste fald få betydelige negative konsekvenser for både os selv, vores omgivelser og for vores arbejdsplads.     Du vil gennem dette kursusforløb lære nogle teknikker til at håndtere din egen stress. På kurset vil du bl.a. arbejde med en stresshåndteringsprofil, der kan hjælpe dig til at få kortlagt din stress og dit stressniveau, samt de ressourcer du har til at håndtere stressen. Du vil lære nogle teknikker, som du både kan anvende på arbejdspladsen og privat. Ved at få kortlagt hvor ”det stresser”, får du mulighed for at være på forkant og derved få ”styr på stressen”, frem for at ”stressen styrer dig”.     Virksomheden får en medarbejder, der:

 • Har ny selvindsigt og selverkendelse til gavn for virksomheden
 • Er opmærksom på egne og andres stresssymptomer og dermed kan undgå, at stressen får konsekvenser
 • Er bedre til at prioritere arbejdsopgaver og bevare overblikket i hverdagen
 
Kurset vil være en blanding af instruktørindlæg, dialog og praktiske øvelser. Kursets fokus vil være på dig selv.     

 • Hvad er stress? – lær at skelne mellem de mange former for stress
 • Stresssymptomer – første skridt af forebyggelsen af stress er klarlæggelsen af dine symptomer
 • Din stresshåndteringsprofil – personlige reaktioner og identificering af stressreducerende adfærd
 • Copingstrategier – find de stressreducerende faktorer og kortlæg dine ideelle arbejdsbetingelser
 • Mentaltræning - størstedelen af arbejdet med dig selv er mentalt
 • Stresshåndtering i praksis – 10 råd til at undgå stress
 • Effektiv tidsudnyttelse – udnyt dig selv og dine ressourcer optimalt
 • Målsætning og implementering i hverdagen – resultater gennem daglig målrettet indsats
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
  Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage i København. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30 
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.00 %%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.