Product image media
Product image media

Personlig effektivitet

12.950,00 kr
 

- Positiv tidsstyring


 

Uanset jobfunktion og ansvarsområde oplever mange store udfordringer med at fuldføre opgaver inden for de fastlagte deadlines. Med redskaber og viden inden for personlig effektivitet vil man blive i stand til at fuldføre arbejdsopgaverne mere effektivt og bevare overblikket, så man føler sig i fuld kontrol under sin arbejdsdag. Det handler om få lavet en personlig effektivitetsprofil og lære metoder til skarp strukturering, prioritering og planlægning af arbejdsgange. Det gælder blandt andet om at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails, personlige kontakter og kalender, så tiden udnyttes optimalt i alle sammenhænge. En højere grad af personlig effektivitet vil øge arbejdsglæden markant og være til glæde for hele virksomheden.
 

Dette kursus i personlig effektivitet er målrettet alle der i deres dagligdag føler, at de har for travlt, gerne vil nå mere og få mere plads til udvikling og nye opgaver. 

OBS: Arbejder du som leder, HR-medarbejder eller med en anden funktion hvor du arbejder med effektivitetsprocesser, kan du, som tilkøb til kurset, opnå certificering i brugen af Den Personlige Effektivitetsprofil. 

 

...%%%

...

Som deltager på kurset Personlig Effektivitet vil du:
 • Få kortlagt din personlige effektivitetsprofil og dine indsatsområder
 • Blive bedre til at disponere og strukturere din egen tid og ressourcer
 • Kunne frigøre ekstra timer og gøre plads til de vigtigste arbejdsopgaver
 • Lære at håndtere afbrydelser, holde effektive møder og strukturere mails og kalender, så din tid udnyttes optimalt
 • Ved certificering: kan effektivisere dine medarbejderes arbejdsvaner

 

Virksomheden får en medarbejder, der:
 • Skaber tid og overskud til at nå sine opgaver og mål
 • Har fokus på sin tidsudnyttelse og effektivitet
 • Skaber optimale resultater med personligt overskud og overblik
 • Ved certificering: kan effektivisere sine medarbejderes arbejdsvaner

 

Kurset i personlig effektivitet er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med praktiske erfaringer. Teorien følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring og omstilling til den enkeltes dagligdag. Foretages tilkøb af certificering, vil denne session blive aftalt individuelt.

Uddybning
Mange af os - uanset jobfunktion og ansvarsområde - oplever store udfordringer, når vi skal fuldføre vores opgaver inden for de fastlagte deadlines. Hvis vi vil være i stand til at beholde overblikket, er vi nødt til at optimere udbyttet af vores tid. Det kræver skarp strukturering, prioritering og planlægning af vores arbejdsdag og arbejdsgange. Kort sagt må vi øge vores personlige effektivitet. Formår vi at gøre det rigtigt, vil vi opnå bedre resultater og en større arbejdsglæde. Det er netop målet med dette kursus om personlig effektivitet og positiv tidsstyring. 

 • Holdning til tidsforbrug – holdningsbearbejdning til tid og overskud
 • Målsætning – nå dine mål – hver gang
 • Prioritering – vær bevidst om prioriteringen af dine opgaver
 • Analyse – hvor og hvordan kan du spare tid
 • Planlægning – lær at strukturere din arbejdsgang
 • Tidsplanlægning – effektivt tidsbudget og optimal brug af elektroniske kalendersystemer
 • Afbrydelser – effektive værktøjer til positiv håndtering af afbrydelser
 • Møder – effektivitet, struktur og god mødeledelse
 • Mail- og informationshåndtering – skab en overskuelig mailboks og et ryddet skrivebord
 • Delegering – otte trin til effektiv delegering
 • Udskydelser – indhent det forsømte
 • Teameffektivitet – udnyt teamets samlede potentiale
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

 


Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkt:

1. dag kl. 09.00 - kl.16.30
2. dag kl. 09.00 - kl.16.30

%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.