Product image media
Product image media

Lederen som Coach

13.500,00 kr

 

- Et værdifuldt og effektivt ledelsesredskab

  Der stilles store krav til moderne lederes evner til at motivere og engagere medarbejderne, således at virksomheden får det optimale ud af medarbejdernes kompetencer. For at opnå de bedste resultater må lederen sikre, at alle trækker i samme retning og tager ansvar for deres del af processen. Virksomheden kan opnå effektive resultater, hvis lederen formår at benytte rollen som coach og derigennem forstår at skabe et team, hvor alle handler proaktivt og effektivt. Når lederen som coach motiverer sine medarbejdere korrekt, vil teamets individuelle, såvel som kollektive, resultater blive løftet.   Kurset henvender sig primært til ledere, der gerne vil anvende coaching i deres dagligdag. Det kan være ledere på alle niveauer, både indenfor salg, udvikling og administration, projektledere og teamledere. Hvis du gerne vil hjælpe andre til at finde og udvikle deres eget potentiale, så de kan blive endnu bedre medarbejdere, så er coaching det rette værktøj. Coaching kan bruges til at sikre en større grad af personligt engagement og ansvarlighed i forbindelse med udvikling og forandring hos medarbejderne.   
Du får indsigt i metoden og teorien bag ...%%%

... coaching. I forbindelse med kurset vil du endvidere blive trænet i praktisk anvendelse af de lærte teknikker. Du får mulighed for at tage udgangspunkt i egne cases/problemstillinger, hvorfor udbyttet også kan være konkrete løsninger på en case.    Virksomheden får en leder, der:

  • Har kompetencer til at motivere medarbejdere til at være proaktive
  • Vil få mere tid til ledelse, udvikling og til at tænke langsigtet
  • Skaber resultater gennem engagerede medarbejdere
 
Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg og konkrete cases. Deltagerne vil det meste af tiden være meget aktive, da coaching bedst læres ved at træne og øve, og du vil i løbet af kurset både fungere som coach, fokusperson og observatør.   

  • Introduktion til coaching – hvornår kan vi bruge det, og hvem kan egentlig coaches?
  • Rollen som coach – kend din rolle og skab den nødvendige tillid
  • Kunsten at coache – praktisk implementering af TACKs coachingmodel
  • Coachingens redskaber – praktiske redskaber inden for spørge- og lytteteknik
  • Overbevisninger – håndtering af hæmmende og støttende overbevisninger
  • Coaching i dagligdagen – sådan implementer du din coachende ledelsesstil
  • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
  Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.