Product image media
Product image media

Personalesamtaler

13.500,00 kr

 

- Fra monolog til dialog

At lede andre mennesker og bevæge dem i en gunstig retning kræver effektiv kommunikation. Der er mange typer af medarbejdersamtaler og som leder er det vigtigt, at ramme dem rigtigt, så alle samtaler – formelle såvel som de uformelle – kan bidrage til en gunstig udvikling for medarbejderen og hele virksomheden. Ved at styrke lederens selvsikkerhed og evne til at lytte og motivere, vil hver enkelt personalesamtale blive en bedre oplevelse for medarbejderne såvel som for ledelsen. I sidste ende vil det bidrage til virksomhedens samlede performance.  
Alle ledere med direkte personaleansvar. Typiske deltagere vil være direktører, afdelingschefer, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og ledere af interne afdelinger.   Du vil blive bedre rustet til at gennemføre de forskellige typer af personalesamtaler, du som leder typisk kan komme ud for. På kurset vil du lære om hvilke faldgruber og udfordringer, der kan være fra første ansættelsesinterview til fratrædelsessamtalen. Du vil også lære mere om, hvordan du kan afholde de årlige udviklingssamtaler, så begge parter er aktive i samtalen. Endvidere vil du blive trænet i at afholde ”den vanskelige samtale” – ...%%%

... ofte samtaler med et mere konfronterende indhold (typisk kritik). Ved at blive trænet i nogle konkrete samtaleteknikker, vil du opleve, at du bliver bedre til at styre samtalen, og får medarbejderen til at tage mere ansvar og handle mere selvstændigt.    Virksomheden får en leder, der:

 • Er komfortabel med at gennemføre alle de nødvendige samtaleformer
 • Kender sin egen rolle i samtalerne og hermed styrker sit lederskab
 • Gennemfører effektive samtaler med medarbejderne og herigennem sikrer, at virksomheden oplever den rette udvikling
  Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ”medarbejdersituationer”, og vil derved blive inspireret til at finde nogle nye løsningsmuligheder. Som afslutning på kurset skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.  

 • Personalesamtaler og udvikling – udvikling af organisation og forretning via samtale
 • De forskellige typer personalesamtaler – fra ansættelse til afskedigelse
 • Spørge- og lytteteknik – sådan sikres konstruktive samtaler
 • Feedback og motivation – styrk dine medarbejderes udvikling gennem motiverende feedback
 • Den vanskelige samtale - fra A til Z
 • Medarbejderudviklingssamtalen – fra A til Z
 • Konflikthåndtering – forebyggelse og konstruktiv problemløsning
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
  Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag fra kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag fra kl. 09.00 - kl. 16.30%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.