Product image media
Product image media

Projektstyring

13.500,00 kr

- Den systematiske arbejdsproces


 

Succesfuldt projektarbejde kræver tid, overblik og engagement fra samtlige medlemmer af projektteamet, såvel som de øvrige interessenter. Opfyldes disse krav ikke, bliver mange projekter forsinket, udskudt eller lukket ned, ofte med alvorlige økonomiske og personalemæssige konsekvenser til følge. Med den rette projektstyring vil projektlederen og projektdeltageren blive i stand til at skabe fuldt overblik, rigtig prioritering og et vedvarende fokus på målsætningen for projektet – både kollektivt, såvel som hos det enkelte individ i projektteamet. Herigennem vil projekstyringen bidrage til at skabe høj arbejdsmoral, motivation og succes i arbejdet med hvilket som helst projekt i virksomheden.   Kurset henvender sig til dig, som enten er ny, eller har noget erfaring som projektleder, og som 
ønsker nogle praktiske anvisninger og værktøjer til, hvordan man styrer, planlægger og gennemfører et projekt.   Du vil få konkret viden om, hvordan du fremover skal styre dine projekter, og hvilke områder der er vigtige, og som kræver din opmærksomhed, såfremt du vil have succes med dine projekter. Du vil få en række konkrete værktøjer som du straks kan gå hjem og bruge i dine egne projekter. ...%%%

...   Virksomheden får en projektmedarbejder, der:

 • Har ny inspiration, motivation og energi til at løse projektopgaven
 • Vil kunne løfte gennemførelsen af projekter til nye højder
 • Skaber optimale projektresultater ud fra de givne forudsætninger
  Erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som giver en praktisk forståelse for hvordan projektstyring kan - og skal - udføres.  

 • Projektstyring vs. Projektledelse – forskelle og ligheder
 • Systematisk gennemgang af projektets fire primære faser
 • Ressourcestyring – kend din egen og projektteamets opgaver, roller og ansvar
 • Analysér og skab overblik – kend dine forudsætninger for gennemførelsen af projektet
 • Den kritiske vej i projektet – risikoanalyse og effektiv problemløsning
 • Informationsstyring – informér de rigtige personer på den rigtige måde
 • Projektopfølgning – skab og bevar overblikket, og få stram styring i dit projekt
 • Projektoverdragelse og –afslutning – lær af dine successer og fejltagelser
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
  Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30  %%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.