Product image media
Product image media

Projektledelse

13.500,00 kr
- Din lederrolle i projektet

Projektledelse kræver tid, overblik, engagement og involvering fra alle i projektteamet og de øvrige interessenter. Projektlederen skal forstå projektet til bunds, sætte det rigtige projektteam og sikre en klar og entydig forventningsafstemning med alle direkte og indirekte involverede parter. Med de rette kompetencer og værktøjer vil projeklederen blive i stand til at optimere arbejdsdelegeringen, motivationen og succesen i projektteamet og skabe bedre resultater. Herigennem vil projektledelsen blive et stort aktiv for virksomheden, projektdeltagerne og det samlede projektresultat.
 

Kurset henvender sig til dig, der har ansvaret for at gennemføre projekter, og som ønsker at opnå bedre resultater i projektarbejdet, gennem bl.a. forbedring af samarbejde i projektgruppen samt af den eksterne og interne kommunikation.

Du vil få styrket dine lederevner i forbindelse med projektledelse, samt blive bedre til at motivere de enkelte projektdeltagere. Endvidere vil du blive bevidst om at skabe et kreativt og effektivt arbejdsmiljø og få ny forståelse for de vigtigste elementer i ledelse af projekter. Du bliver i stand til at se projektdeltagernes forskellighed som en styrke og derved få det ...%%%

... mest optimale udbytte af projektteamet.

Virksomheden får en projektleder, der:

 • Er selvkørende og kan håndtere og løse konflikter i teamet
 • Kan opbygge og engagere projektteams, så projektmålene nås
 • Er bedre til at styre interessenterne og få dem til at træffe de nødvendige beslutninger

Kurset er en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og individuelle øvelser, som giver deltagerne indblik i deres egen ledelsesstil i forskellige situationer i projektarbejdet.

 • Projektledelse kontra ”almindelig” ledelse – forskelle og ligheder
 • Din profil som projektleder – kend dine egene og teamets styrker og svagheder
 • Målrettet og struktureret gennemgang af projektfaserne
 • Økonomi- og tidsstyring i projektet
 • Det perfekte projektteam – vurdér og beslut vigtigheden af færdigheder, erfaring og holdning
 • Situationsbestemt ledelse – forstå dit teams udviklingsforløb i projektet
 • Forventningsafstemning og projektinvolvering – skab den rette opbakning til projektet
 • Problemløsning og konflikthåndtering – vær på forkant med mulige konflikter
 • Projektrapportering – indhold, form og kontinuitet
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

Kurset afholdes som eksternatkursus over 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30 %%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.