Product image media
Product image media

People Management - ledelsespsykologi

22.500,00 kr

 

Opgaven med at lede andre mennesker til at skabe virksomhedens resultater stiller store krav til den enkelte leder. God ledelse sikrer, at hver enkelt medarbejder og teamet som en samlet enhed, yder den optimale indsats. Personlig indsigt i sig selv samt i den enkelte medarbejder er derfor af afgørende for at sikre bedst mulig kommunikation, motivation og indsatsstyring i hele organisationen. People Management udstyrer lederen med dyb forståelse for ledelsespsykologi på et niveau, der kan føre til øget motivation og effektivitet i hele virksomheden.   Alle som har ledelsesansvar i deres daglige arbejde og som ønsker at få udviklet deres lederevner på et dybere psykologisk plan. Deltagerne har et ønske om at opnå større selvindsigt, samt ønsker at få mere viden og forståelse for andres behov og motiver.    Du vil få kendskab til en adfærdspsykologisk model, der vil give dig mulighed for at udvikle din menneskelige indsigt og forståelse. Du vil blive endnu mere opmærksom på dine egne reaktionsmønstrer og behov, samt blive endnu bedre til at forstå dine medarbejderes reaktionsmønstre og behov. I løbet af kurset vil du lære hvordan du effektivt kommunikerer, motiverer ...

%%%

... og delegerer overfor de forskellige medarbejdertyper. Du vil også opnå større indsigt i din egen ledelsesstil, og dennes styrker og begrænsninger. Endvidere vil du få et indblik i hvordan andre opfatter dig gennem en psykologisk 360-graders feedback.    Virksomheden får en leder, der:

 • Er bedre til at lede og motivere sit team
 • Kender sine egne styrker og svagheder som leder og udnytter sine ressourcer bedst muligt
 • Kan aflæse og forstå sine medarbejdere og dermed skabe en stærkere kommunikation i teamet
 • Er bedre til at håndtere og løse medarbejderkonflikter
  Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer, herunder konkrete medarbejdercases. Deltagerne arbejder gennem hele forløbet, med den samme adfærdspsykologiske grundmodel. Efter hvert modul skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.  

 • Adfærdspsykologi og ledelse – styrkede lederegenskaber gennem øget forståelse af dig selv og andre
 • Din egen personlige adfærdsprofil – få et klart billede af din lederstil og dit udviklingspotentiale
 • Sådan læser du andre – aflæs og forstå andre for at udnytte dine ressourcer optimalt
 • Motivation og ledelse af de fire arketyper – effektiv kommunikation, feedback og delegering
 • Medarbejderprofilen – personens styrker, svagheder og udviklingspotentiale
 • Analyse af en ”vanskelig medarbejder” – reaktionsmønstre, forsvarsmekanismer og konfliktadfærd
 • 360° ledervurdering af dig – det bedste udgangspunkt for din personlige udvikling
 • Psykologisk profil på en jobfunktion eller stilling – forstå hvem der passer bedst til jobbet
 • Den praktiske anvendelse – træning i konkrete ledelsessituationer og medarbejdersamtaler
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
  Kurset afholdes som eksternatkursus fordelt på 2 moduler af 2 dage (2 x 2 dage). Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30 
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30

Modul 2:
1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30 
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30  %%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.