Product image media
Product image media

Motivational Leadership

16.950,00 kr
 

- Grundlæggende ledelse


 

Som leder er det afgørende, at man forstår at få det bedste ud af sine medarbejdere. Man bør kende den enkelte medarbejders styrker og udviklingspotentiale, og hvordan potentialet kan aktiveres. Samtidig må lederen lære, hvad der motiverer den ansatte, så man kan sætte klare og realistiske mål for hans/hendes arbejdsgang. Når lederen lærer at kommunikere målrettet og effektivt med sit team, vil han skabe motiverede medarbejdere, som vil løse deres opgaver med øget engagement. Hvad enten du er ny leder eller du har været i faget i lidt tid, vil kurset Motivational Leadership styrke din evne til at strukturere, prioritere og delegere arbejdsopgaverne, så virksomheden samlet set øger sin effektivitet.  

Nyudnævnte og erfarne ledere inden for service, produktion, salg og administration, som ønsker at udvikle deres lederevner i teori og praksis. Typiske deltagere er afdelingsledere, bestyrere, kontorchefer, værkførere, driftschefer og ledere af interne afdelinger.  

Du vil blive introduceret til nogle af de grundlæggende principper inden for moderne ledelse og få nogle praktiske værktøjer til løsning af daglige ledelsesopgaver. Der vil være særligt fokus på områder som ...%%%

... lederrollen, målsætning, delegering, motivation og kommunikation. Ved deltagelse på kurset vil du endvidere få mulighed for at skabe et netværk til andre ledere.   

Virksomheden får en leder, der:
 • Effektiviserer sin egen såvel som sine medarbejderes arbejdsgang
 • Har en klar plan for sin egen udvikling
 • Forstår at motivere og engagere sine medarbejdere
 • Skaber optimale resultater gennem, og sammen med sine medarbejdere
Kurset vil være en god blanding af erfaringsudveksling, diskussioner, instruktørindlæg, gruppearbejde og konkrete cases. Deltagerne vil i løbet af kurset arbejde med deres egne ledelsesmæssige udfordringer og derved få mulighed for at finde nye løsningsmuligheder. Som afslutning på kurset skal deltagerne udarbejde konkrete handlingsplaner.  

 • Lederrollen – udfyld lederrollen, sæt klare mål og kend dine succeskriterier
 • Den effektive leder – lær at skabe tid og plads til ledelse
 • Målsætning – skab proaktive medarbejdere og sæt klare mål
 • Den ligeværdige dialog – effektiv og målrettet kommunikation, spørge- og lytteteknik
 • Delegering – de fem sikre trin til effektiv delegering
 • Motivation – forstå, hvad der motiverer og demotiverer den enkelte
 • Medarbejderudvikling – fastholdelse og støtte af den enkeltes udvikling
 • Forandringsledelse – sådan forbliver din organisation omstillingsparat
 • Møder – effektive møder med optimalt udbytte
 • Konflikthåndtering gennem transaktionsanalyse og indvendingsbehandling
 • Oplevelsen af dig som leder – forstå, hvordan du bliver opfattet og hvad du skal forbedre
 • Din ledelsesprofil – kend og udnyt dine styrker
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem
 

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1.dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2.dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3.dag kl. 09.00 - kl. 15.00   Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus.

Alle priser er ekskl. moms.%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.