Product image media
Product image media

Salgsledelse: Field Sales Management

16.950,00 kr

 

 

- Sælgerchefen


 

Der stilles konstant stigende krav til dagens salgsledelse, som hele tiden vurderes og bedømmes ud fra virksomhedens resultater og kunderelationer. I arbejdet som Salgschef eller såkaldt Field Sales Manager skal man forstå og motivere sine sælgere, og man skal samtidig deltage i salget og agere i organisationen, så funktionen for alvor ses som et aktiv for virksomheden. Det kræver en ihærdig, struktureret og analytisk arbejdsindsats at træffe de rigtige beslutninger og samtidig forstå at stimulere og motivere salgsteamet bag. Når salgslederen får de rette redskaber til at gøre det rigtigt, er det at være chef for sælgere et af organisationens mest spændende job og samtidig et af de lederjob, hvor man som god leder kan gøre størst forskel.

 

Salgsledere, der har til opgave at opnå gode salgsresultater via en stab af salgsmedarbejdere.. Typiske deltagere er salgschefer, salgsdirektører, distriktschefer og andre med ansvar for en ekstern salgsstab.

Som deltager på Field Sales Management vil du få et klart billede af dine opgaver, og du vil få mulighed for at ...%%%

... prioritere i forhold til at skabe succes med dit salgsteam. Du vil få et bedre billede af din ledelsesautoritet, opnå forståelse af dit team og blive i stand til at fortsætte succesen med din næste sælger. Din værktøjskasse vil blive fyldt op inden for kommunikation, motivation, delegering og salgscoaching.  

Virksomheden får en leder, der:
 • Har ny inspiration og motivation til at løse opgaven
 • Kan løfte og motivere sine medarbejdere til nye højder
 • Skaber optimale resultater med tilstedeværende ressourcer

 

Inspirerende teoriindlæg kombineret med instruktørens praktiske erfaringer som salgsleder, erfaringsudveksling mellem deltagerne, gruppearbejde og individuelle opgaver, der tager udgangspunkt i gennemgået teori og cases. Kurset bliver understøttet af et fyldigt kompendium, der efterfølgende vil kunne bruges som opslagsværk.  
 • Den professionelle salgsleder – sæt mål for din funktion, og bliv klar til udfordringerne
 • Din salgsledelsesautoritet – forstå din ledelsesautoritet i forhold til dit team
 • Det perfekte salgsteam – rekruttering-, interview- og udviklingsplan
 • Delegering – korrekt delegering skaber tid, motivation og resultater
 • Målrettet og effektiv kommunikation med dine sælgere
 • Ledelse og motivation af dine sælgere – målstyring og motivation i salget
 • Situationsbestemt ledelse – forstå dine sælgere, så du kan ramme dem rigtigt
 • Træningsbehov og salgstræning – analysen, planen og træningsmetoderne
 • Salgscoaching – introduktion til TACKs salgscoachingmodel
 • Effektive salgsmøder – sæt retningen, styrk motivationen og skab handling
 • Problemløsning og konflikthåndtering – problemanalyse og konflikttrappen
 • Din personlige handlingsplan – sæt mål for din udvikling, og skab dig tiden til at indfri dem

 

Kurset afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 - kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 - kl. 15.00 %%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.