Product image media
Product image media

TACK Salgscoachuddannelse

33.500,00 kr

   

- Kunsten at coache i salg

  Salgscoaching drejer sig om at opnå resultater igennem og sammen med andre. En god salgscoach bør derfor være i stand til at anvende sin indsigt i salgsprocessen, og også forstå, hvordan han/hun udnytter sit eget såvel som sælgernes fulde potentiale. Det drejer sig om at vise vejen for sælgerteamet og at forstå, hvornår de skal støttes, og hvornår de skal have plads til at udfolde deres eget potentiale. Den rette vej findes gennem evnen til at mestre salgets faser og navigere mellem disciplinerne træning, mentoring, sparring og coaching. Med de rette redskaber og den rette viden er målet at udvikle egne salgs- og lederegenskaber og herigennem blive i stand til at coache sælgerteamet, så de også vil opleve et markant løft af deres kompetencer.   Kurset henvender sig til dig, der arbejder med salg og enten har et formelt lederansvar eller har en støttende rolle i forhold til sælgernes udvikling. Ønsker du at udvikle dine personlige salgs- og lederkompetencer og herigennem blive i stand til at præge udviklingen af virksomhedens øvrige sælgere, så er dette kursus for dig.   Formålet med TACK ...%%%

... Salgs Coach uddannelse er at uddanne coaches i salg på højt niveau. Deltagerne vil efter forløbet være kompetente salgscoaches og kunne løfte kollegaer, medarbejdere og andre i deres salg. Derudover vil det gøre den enkelte i stand til at flytte resultatet af eget salg væsentligt. Forløbet er ligeledes en effektiv klargøring til deltagelse i TACK Coach Akademi og dermed en mulig senere ICF Certificering som coach.  

Virksomheden får en medarbejder, der:  
 • Er i stand til at optimere den enkelte sælgers færdigheder
 • Har fokus på fastholdelse og udvikling af sælgerne
 • Skaber øget salg gennem målrettet coaching af sine medarbejdere
 

Coaching er en færdighed der kun kan læres gennem praktisk erfaring, hvorfor der på modulerne veksles mellem forelæsninger, øvelser samt efterfølgende dialog om erfaringer og oplevelser med at coache hinanden. Mellem de enkelte moduler skal deltagerne løse mindre coachopgaver, og deltagerne vil indbyrdes fungere som sparringspartner og coaches for hinanden.    Uddannelsen er opdelt i 3 moduler á 2 dages varighed.
Uddannelsen afsluttes med en eksamen og en efterfølgende personlig tilbagemelding fra instruktørerne. Endvidere får alle, der gennemfører forløbet, retten til at kalde sig TACK Salgscoach.  
 • Din rolle som coach – lær af skelne mellem mentoring, sparring, træning og salgscoaching
 • Salgscoach-modellen – lær at implementere de 6 faser direkte i din dagligdag
 • Sådan udvikler du dine sælgere – udvikling, fastholdelse og opfølgning
 • Adfærdsforståelse – effektiv salgscoaching gennem øget adfærdsforståelse
 • Sådan coaches de forskellige arketyper – find det uudnyttede potentiale i dine sælgere
 • Overbevisninger – motivér dine sælgere via støttende overbevisninger og nye mål
 • Konflikthåndtering, indvendingsbehandling og tackling af hæmmende overbevisninger
 • Gruppecoaching – sådan skabes medansvar, ændret adfærd og medejerskab
 • Intensiv case-træning og kompetencemåling
 • Din udvikling som salgscoach – styrk din udvikling, og få mennesker til at lykkes
 • Feedback og udviklingskultur i organisationen – inspirér og styrk dem omkring dig
 • Afsluttende eksamen og personlig tilbagemelding fra instruktørerne

 


Kurset afholdes som eksternatkursus fordelt over 3 moduler á 2 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

Modul 1, 2 & 3:
1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30


 


Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse.Alle priser er ekskl. moms.

%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.