Product image media
Product image media

Forhandlingsteknik

15.950,00 kr
- Det bedste resultat med to vindere


 

En stærk forhandlingsteknik er afgørende for enhver forhandlers succes. Det kræver en klar defineret målstyring, et godt overblik og en skarp navigering under forhandlingen. Den gode forhandler ser konstant muligheder, og er i stand til at nå dem under enhver situation. En god forhandlingsteknik ender med, at relationer skabes, fastholdes og udbygges. Med et kursus i forhandlingsteknik sikrer du dig stærke forhandlingskompetencer, som er afgørende for såvel forhandlerens som virksomhedens succes.   Alle, som er ansvarlige for eller deltager i forhandlinger. Søger du ny inspiration til dine forhandlinger, redskaber til at optimere forløbet i forhandlingens faser og dine forhandlingsevner, så er dette kursus i forhandlingsteknik for dig.

 

Som deltager på TACKs kursus i forhandlingsteknik vil du opnå en stor motivation og selvsikkerhed i din forhandlingssituation. Du vil effektivt forstå din modpart og forhandle dig frem til de bedst mulige betingelser på en professionel og etisk måde. Du vil lære spillereglerne for god forhandlingsteknik, og kunne skabe en vind/vind situation i enhver relationsforhandling og partnerskabsaftale.

 

...%%%

... Virksomheden får en forhandler, der::

 • Har ny inspiration og motivation til at løse forhandlingssituationen
 • Vil kunne løfte forhandlingsresultaterne til nye højder
 • Skaber optimale relationer ud fra de givne forudsætninger

 

Dette kursus i forhandlingsteknik, er bygget op omkring forhandlingens systematik og den understøttende teori. Kurset er lektionsinddelt og vil være præget af instruktørens teoriindlæg krydret med instruktørens praktiske erfaringer. Teorien vil altid følges op med forskellige typer af cases og øvelser, der sikrer indlæring, omstilling til den enkeltes dagligdag og lethed ved brug. Derudover vil instruktørerne på TACKs forhandlingsteknik kurser altid trække på holdets erfaring og forskellighed for at få perspektiv på den indlærte teori.
 

 • Forhandlingens faser - Opnå bedre resultater via en systematisk fremgangsmåde
 • Karakteristik af den gode forhandler - Skab resultater via relationer, og forstå modpartens situation
 • Egen motivation og holdninger - Flyt mennesker og overbevisninger med din personlighed
 • Strategi og taktik - Din forberedelse er det vigtigste parameter for et godt forhandlingsresultat
 • Forberedelse og planlægning - Hold målet i fokus hele vejen igennem forhandlingen
 • Økonomiske overvejelser og aspekter - Vær bevidst om alle aspekter i forhandlingen – direkte og indirekte
 • Styrk din forhandlingsposition - Modparten skal forstås og rammes rigtigt for at blive overbevist
 • Psykologiske faktorer i forhandlingen - Vær bevidst om dit eget og modpartens reaktionsmønster i forhandlingen
 • Forhandlingens afslutning - Opnå gensidig forståelse og accept af aftalen
 • Casetræning - Vær bevidst om dine egne styrker og svagheder som forhandler
 • Menneskelige relationer - Forstå hvad der sker, og undgå demotivation og stilstand i dine forhandlinger
 • Din personlige handlingsplan - Sæt mål for din udvikling, og skab tiden til at indfri dem

 

Kurset i forhandlingsteknik afholdes som eksternatkursus over 3 dage. Der undervises på følgende tidspunkter:

1. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
2. dag kl. 09.00 – kl. 16.30
3. dag kl. 09.00 – kl. 15.00

Kurset afholdes på Sjælland, nord for København i Værløse samt i Jylland i Aarhus

Alle priser er ekskl. moms.

%%%TACK International er en af verdens førende uddannelsesvirksomheder inden for hovedområderne uddannelse og udvikling. Du finder hos os et af markedets bredeste uddannelsesprogrammer inden for salg, ledelse, brug af telefon, service og personlig udvikling. Vi leverer skræddersyede løsninger til afdelinger og teams over hele verden og tager derfor udgangspunkt i netop jeres aktuelle udfordringer og problemstillinger. Ud over den firmatilpassede løsning har du mulighed for at gøre brug af TACKs åbne kursuspakke, som huser et af Danmarks største udvalg af åbne kurser.