Product image media
Product image media

Eksamineret Test Manager

22.999,00 kr


Eksamineret Test Manager er et kursus, som giver dig den viden og de kompetencer, der skal til for at udfylde din rolle som Test Manager.


 

Udbytte  

Du får en praktisk tilgang til teorien inden for testledelse og blandt andet følgende udbytte:

 • Du kan planlægge og styre dit testprojekt
 • Du kan prioritere testindsatsen
 • Du er trænet i overvågning, rapportering, opfølgning og korrigerende aktiviteter
 • Forstår værdien i løbende procesforbedring
 • Viden om test i agile projekter
 • Du har deltaget i en risikoanalyse

 


Målgruppe


Du er ansvarlig for gennemførsel af mindre eller større testforløb. Du har typisk rollen som testkoordinator, testmanager, projektleder med testansvar eller lignende. Det forventes, at du har nogen erfaring med test og it-projekter, så de grundlæggende begreber er på plads. Du bør som minimum have taget kurset Grundlæggende struktureret test eller være ISTQB Foundation-certificeret. Kurset er for dig, der ønsker at blive klædt på til at udfylde din rolle optimalt. Kurset er desuden en god forberedelse til ISTQB Advanced Test Manager certificeringen.

...%%%

...
 


Kursusform


Kurset består af tre moduler, der har hvert sit fokusområde. Kurset er en blanding af teori og praksis med både individuelle og gruppeopgaver, diskussioner og meget mere. Der skal imellem modulerne løses opgaver, som du løbende får feedback på. Opgaverne skal løses med udgangspunkt i din egen hverdag. Dette gør, at du nemmere får overført det lærte på kurset til din hverdag.


 


Eksamensform


For at bestå eksamen på Eksamineret Test Manager skal du have løst de udleverede opgaver imellem modulerne, som tager udgangspunkt i din egen hverdag, have deltaget i alle kursusdagene samt bestået eksamensopgaven efter modul 3. For at bestå eksamen skal du besvare mindst 80% af multiple choice-spørgsmålene rigtigt, og de frie besvarelser skal vurderes til at være 80% dækkende. Består du eksamen, står du efterfølgende med et eksamensbevis som afspejler dine kompetencer inden for softwaretest – et bevis som tydeliggør dine kompetencer for omverdenen.


 


Underviser


Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise i softwaretest, men også mange års praktisk erfaring fra forskellige it-projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice. De får derfor også 4,96 ud af 5 i gennemsnitligvurdering fra kursisterne.


 


Kursets indhold


Uddannelsen består af tre kursusmoduler samt praktiske opgaver, der skal løses individuelt imellem modulerne.

 1. Testledelse (2 dage)
 • Metoder til tidsplanlægning
 • Forskellige estimeringsteknikker
 • Risikoanalyse og –styring
 • Overvågning, opfølgning og genplanlægning
 • Testrapportering
 • Metrikker og værdien af dem
 • Metoder til erfaringsopsamling og erfaringsrapportering

 

 1. Test i agile projekter (2 dage)
 • Principperne i agil udvikling
 • Rollerne i et agilt projekt
 • Agile omgivelser

 

 1. Risikobaseret test (1 dag)
 • Risikoanalyse
 • Konkrete værktøjer
 • Lær at prioritere test

 


Varighed


Kurset er i alt 5 kursusdage fordelt på 3 moduler.