Product image media
Product image media

Testteknikker

9.999,00 kr


Testteknikker er et kursus der hjælper med at sikre, at den tid du har til at teste er så effektiv som mulig, ved brug af en mere struktureret tilgang til testcases.


 

Udbytte  

Du får en mere struktureret tilgang til valg af testcases, og derudover også følgende udbytte:

 • Du ved hvad der kendetegner en effektiv test
 • Du kender værdien af struktureret brug af testteknikker
 • Du kender forskellen på statiske og dynamiske testteknikker
 • Du kan anvende en række nye testteknikker
 • Du ved hvordan du benytter testteknikker i en agil kontekst
 • Du får konkrete værktøjer med hjem

 

Målgruppe


Du er tester, som skal udarbejde testcases eller du er testkoordinator, test manager eller anden test ansvarlig, som ønsker at vide mere om hvordan testteknikker bidrager til en effektiv test. Det forventes at du har nogen erfaring indenfor softwaretest, og at du har prøvet at udarbejde testcases før.


 

Kursusform


Testteknikker er bygget op omkring korte teoretiske gennemgange, som sikrer forståelsen af teknikkerne ...%%%

... og deres værdi, hvorefter der vil være en lang række konkrete opgaver, hvor du træner den enkelte testteknik. Kurset er desuden baseret på dialog, hvor der vil være rig mulighed for at inddrage konkrete eksempler fra din hverdag.


 

Underviser


Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise i softwaretest, men også mange års praktisk erfaring fra forskellige it-projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice. De får derfor også 4,96 ud af 5 i gennemsnitlig vurdering fra kursisterne. 


 

Kursets indhold


Et kursus i testteknikker giver dig et dybdegående kendskab til en række testteknikker og omfatter blandt andet:

 • Struktureret brug af testteknikker
 • Valg af testteknikker
 • Testteknikker i en agil kontekst – Fra User Story til testcases – NYT
 • Trænning i testknikkerne:
  • Ækvivalenspartitionering
  • Grænseværdianalyse
  • Beslutningstabeller
  • Klassifikationstræer
  • Tilstandsovergangstest
  • Usecasebaseret test
  • Udforskende test
 • Statiske og dynamiske testteknikker