Product image media
Product image media

Test i agile projekter

9.999,00 kr


Test i agile projekter er et kursus, der udvikler de nødvendige personlige og faglige kompetencer hos den agile tester.


 

Udbytte  

Du får en grundlæggende viden om agile udviklingsprocesser og hvordan kvaliteten sikres, når der arbejdes agilt. Du bliver bedre til:

 • At samarbejde med udvikleren
 • At forebygge fejl ved at stille de rigtige spørgsmål
 • At lave testbare acceptkriterier med forretningen
 • At bruge “The Power of Three” i hverdagen
 • At planlægge testen med teamet
 • At optimere processerne
 • At agere effektivt gennem iterationen

 

Du får desuden en masse tips, trick og tjeklister med hjem.  

Målgruppe


Du skal til at starte på et agilt projekt, eller du arbejder allerede på et agilt projekt, men mangler værktøjer til at sikre kvaliteten. Du kan både være tester, udvikler, projektleder, testmanager eller udfylde en anden rolle i projektet, hvor du bidrager til at sikre kvaliteten.   


 

  Kursusform


Kurset er baseret på en aktiv involvering ...%%%

... af deltagerne med mange opgaver, diskussioner, erfaringsudveksling og træning i både værktøjer og metoder.  Der vil være parvise-, gruppe- og fælles opgaver i plenum. Kurset er præget af dialog og debat ud fra dine, de andre deltageres og underviserens erfaringer.


 

Underviser


Vores undervisere har ikke kun rutine i at undervise i softwaretest, men også mange års praktisk erfaring fra forskellige it-projekter, hvilket giver dig den bedste indlæring, samt viden om best practice. De får derfor også 4,96 ud af 5 i gennemsnitlig vurdering fra kursisterne. 


 

  Kursets indhold


Kurset er en god måde at komme i gang med agil test og kvalitetssikring, og omfatter:

 • Den agile udviklingsproces (Scrum, XP og Lean)
 • Test under de agile principper
 • Acceptkriterier og test af user stories
 • Estimering og planlægning i det agile projekt
 • Automatiseringspyramiden
 • Testkvadranterne
 • Empirisk proceskontrol og løbende procesforbedring
 • Testrollen i det agile projekt.