Product image media
Product image media

MUS - Medarbejder Udviklings Samtaler med resultater

19.800,00 kr

Udvikling af medarbejderen gennem dialogLær at gennemføre MU-samtaler professionelt og konstruktivt med det optimale udbytte for begge parter. På dette kursus træner du en metodisk tilgang til MU-samtalen, og du får nye og spændende værktøjer til at skabe motivation, udvikling og handlekraft hos medarbejderen.Hvem deltager på kurset i MUS?


Alle ledere der skal gennemføre MU-samtaler. Desuden HR-funktion, personalechefer, teamledere mv. Du kan både være ny eller øvet i at holde medarbejderudviklings-samtaler.Udbytte på kurset i MUS


Du bliver i stand til at gennemføre dine MU-samtaler med et optimalt udbytte for medarbejderen, dig selv og din virksomhed.


Gennem MU-samtalen får dine medarbejdere styrket deres motivation og skærpet deres fokus på egen trivsel og arbejdsglæde.


Du får en komplet gennemgang af hele processen for MU-samtalen, og du får mulighed for at træne nye kreative metoder og teknikker der styrker din evne til at styre processen og sikre en ligeværdig og konstruktiv dialog om medarbejderens udvikling, motivation, arbejdsopgaver og mål.Udbytte for virksomheden


Høj arbejdsglæde, motivation og engagement i arbejdet ...%%%

... er effekten af en god MU-samtale. Den gode MU-samtale er med til at sikre at der sættes fokus på medarbejderens udviklingsmuligheder og -potentialer set i forhold til virksomhedens værdier, mål og rammer og til at der bliver handlet på de opnåede aftaler mellem leder og medarbejder.Indhold på kurset i MU-samtalen


Kurset veksler mellem teori, dialog og masser af praktiske øvelser i aktiv lytning, samtaleteknik og kommunikation. Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egen hverdag.

 • Hvad er formålet med MUS for leder og for medarbejder?
 • Hvad skal MUS handle om – hvad skal den ikke handle om?
 • Medarbejders og leders forberedelse af MUS
 • Afklaring af begges roller og ansvar i samtalen
 • Gennemgang af MU-samtalens forskellige faser
 • Sæt rammerne – præsenter MU-samtalen
 • Følg op på tidligere aftaler og planer
 • Afdæk nuværende situation og begges behov og fremtidige ønsker
 • Brainstorm på muligheder og alternativer
 • Handlingsplanen forhandles på plads
 • Styrk medarbejderens motivation før og under samtalen
 • Nye værktøjer til din MU-samtale – jobhjul, behovshjul m.m.
 • Styrk din aktive og anerkendende lytning
 • Lær at bruge coachende spørgeteknikker
 • Brug af metoder til at give og modtage konstruktiv feedback
 • Masser af øvelser og dialog.
%%%FORTUNA KURSER & COACHING er en kursus- og konsulentvirksomhed – en vidensbank og et inspirationsfora for ledere og medarbejdere – som ønsker et kompetenceløft, såvel fagligt som personligt. Fortuna Kurser & Coaching blev grundlagt i 1992 af Pia Hardy, som er drivkraften bag firmaet.

Kommunikation, samarbejde og trivsel er nøgleordene for vores arbejde. Vi brænder for at skabe aktive læringsfællesskaber, berigende relationer og meningsfulde arbejdsdage for både ledere og medarbejdere. Det gør vi via kurser, workshops, foredrag, coaching og uddannelsesforløb, der træner dig i kunsten at kommunikere, samarbejde og skabe trivsel for dig selv og andre.

Hos os møder du erfarne undervisere og coaches, som alle hjælper med at styrke din faglige og personlige udvikling. Alle vores undervisere har mange års praktisk erfaring og er altid opdateret med den seneste viden og udvikling inden for deres specifikke fagområde.

Vi har haft fornøjelsen af at hjælpe hundredevis af virksomheder, medarbejdere og ledere med at skabe succes med deres kommunikation og samarbejde og undervist mere end 75.000 deltagere på vores kurser, workshops og foredrag. Og vi brænder for at støtte dig i din faglige og personlige udvikling. Til glæde for din arbejdsplads. Og for dig selv.

Er du klar til at forbedre dine evner til at løse konflikter, forhandle, præsentere, kommunikere, coache, samarbejde, lede møder og meget mere?
Så læs mere her på sitet, om hvordan vi kan hjælpe dig. Eller ring på 70 70 79 18, og lad os tale sammen om dine behov og ønsker